În sesizare, Avocatul Poporului, Mihai Cotorobai, spune că interdicţia pentru cetăţenii moldoveni de a vota peste hotare în baza buletinului sau paşaportului expirat este contrară Constituţiei.

În opinia sa, interdicția este un tratament diferenţiat în raport cu cetăţenii care votează în țară, care pot vota în baza buletinelor de identitate, inclusiv a celor provizorii. Potrivit lui Mihai Cotorobai acest tratament diferenţiat aduce atingere substanţei drepturilor electorale ale cetăţenilor din diasporă şi încalcă dreptul acestora de a alege.

Judecătorii de la Curtea Constituțională consideră însă că „măsura contestată nu instituie un tratament diferențiat disproporționat, că aceasta nu afectează esența dreptului la vot și că legislatorul a acționat în interiorul marjei sale de manevră pe care o permite Constituția”.

Mihai Cotorobai a mai argumentat în sesizarea sa că dreptul la vot este unul relativ și exercițiul acestuia poate fi supus unor limitări. Totuși, aceste limitări nu trebuie să constituie bariere în exercitarea dreptului la vot de către cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate.

Magistrații constituționali au însă o altă părere.

„Alegerile parlamentare sau prezidențiale au loc, de regulă, o dată la patru ani. În acest sens, ele sunt previzibile. Perioada dintre scrutine este suficient de mare pentru a le permite cetățenilor care vor să voteze să solicite eliberarea unui pașaport valabil. Ei își pot rezolva din timp problemele legate de valabilitatea pașapoartelor lor, chiar fără a fi nevoie să se deplaseze în țară. Din acest punct de vedere, nu este afectată esența dreptului la vot al cetățenilor aflați peste hotarele țării”, se mai arată în decizia CC.

Decizia Curții este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac.