În total au fost verificați 85 de taximetrişti, cărora le-au fost controlate actele obligatorii de conducere a unităţilor de transport.

În urma verificărilor au fost depistate 34 de încălcări de exploatarea a automobilelor. Lipsa truselor medicale şi a stingătoarelor, precum şi certificate de competenţă profesională nevalabile, reutilarea unităților de transport neautorizate, conducerea mijlocului de transport fără a avea permisul de conducere asupra sa sunt doar câteva din încălcările depistate de polițiști.

Astfel, au fost întocmite 22 de procese-verbale cu privire la contravenţii și ridicate 7 plăcuțe de înmatriculare.

Şoferii au fost atenţionaţi la înlăturarea imediată a încălcărilor depistate, fiind pregătite totodată prescripţii şi remise către administraţiile companiilor de taxi. Șoferii nedesciplinați au fost sancţionaţi cu amenzi.