image
Sursa foto: jurnal.md

Scriitori, compozitori, interpreți și alți oameni de artă au discutat problemele cu care se confruntă autorii din R. Moldova

Peste 80 de scriitori, compozitori, interpreți și alți autori de opere, s-au întrunit pentru a dezbate situația actuală și proiectele de viitor legate de protecția drepturilor care derivă din activitatea lor creatoare.

Autori din diferite sfere a artei au participat la ședința adunării generale a Asociației Titularilor de Drepturi de Autor din Moldova MORA unde au fost discutate problemele cu care se confruntă autorii din Republica Moldova, soluții în depășirea momentelor de nerespectare a dreptului de autor, dar și aspecte organizatorice interne ale asociației care au ca scop obținerea avizului de organizație de gestiune colectiva a dreptului de autor și drepturilor conexe oferit de către AGEPI.

În contextul pregătirii pachetului de acte necesare a fi depuse la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală pentru obținerea avizului și eficientizarea mecanismelor de interacțiune cu autorii au fost efectuate modificări în statutul organizației, suplinită lista consiliului asociației cu doi autori: Eugen Doga și Maxim Salcuțan, dar și oferirea statutului de membri de onoare următorilor autori: Marian Stîrcea, Vasile Iovu, Nicolae Rusu și Mihail Țurcan.

Eugen Doga, membru MORA, și-a manifestat încrederea că prin intermediul asociației va crește gradul de protecție a dreptului de autor datorită râvnei, inovațiilor și transparenței care este oferită de MORA în gestionarea dreptului de autor și drepturilor conexe.

Majoritatea celor prezenți au susținut poziția lui Eugen Doga care a accentuat că la momentul actual organizațiile de gestiune colectivă activează mai mult în detrimentul autorilor. Lipsa totală de transparență și abordarea preferențială în asemenea organizații reprezintă o normalitate. Aceste practici trebuie întrerupte, iar autorii trebuie să beneficieze obiectiv de deplinătatea drepturilor pe care le oferă Legea.

În contextul susținerii ideilor de transparență și echitabilitate la ședință au fost prezentate mecanismele de colectare și distribuire a remunerației de autor. Pe această dimensiune Constantin Pădure, Director financiar MORA, a menționat că "MORA vine cu o abordare unică în Republica Moldova. O serie de aplicații software interconectate care facilitează modalitatea de achitare a remunerației de autor și care oferă transparență sporită, inclusiv, datorită faptului că fiecare autor va avea acces la un cabinet personal unde va putea urmări toate elementele de gestiune colectivă". Astfel aplicațiile disponibile vin atât în favorizarea autorilor, dar și facilitarea raportării transparente către AGEPI.

Aplicațiile software sunt puse la dispoziția MORA de către EACOP, organizație care întrunește organizații de gestiune colectiva din toată lumea și din care face parte și Asociația Titularilor de Drepturi de Autor din Moldova.

La ședință au fost discutate și alte parteneriatele MORA. Astfel, Asociația Titularilor de Drepturi de Autor din Moldova prin interacțiunea și colaborarea cu alte organizații de gestiune colectivă a dreptului de autor poate oferi protecție dreptului de autor și peste hotarele țării.

De asemenea, în cardul ședinței a fost dezbătut proiectul noii Legi privind dreptul de autor și drepturile conexe. Participanții la eveniment au atras atenția asupra faptului că noua Lege va oferi mai multă protecție autorilor, iar acest lucru este salutabil.

De fapt, schimbarea accentelor și orientarea spre autori trebuie să devină una din prioritățile statului, iar autorii să beneficieze de protecție reală, nu formală. După cum a menționat cofondatorul MORA Vadim Jora, „MORA militează pentru crearea unei platforme în care autorii să beneficieze de mecanisme moderne de dezvoltare, instrumente progresiste de interacțiune, dar și o evaluare corectă a activității lor”.

Un subiect asupra căruia s-a atras atenția a fost necesitatea informării autorilor despre drepturile pe care le posedă.

jurnal.mdjurnal.md
jurnal.mdjurnal.md
jurnal.mdjurnal.md
jurnal.mdjurnal.md
jurnal.mdjurnal.md
jurnal.mdjurnal.md

comentarii: