Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și a alocațiilor sociale de stat, a relatat MOLDPRES.

Documentul ajustează cadrul normativ și stabilește modul de plată a pensiilor pentru cetățenii Republicii Moldova domiciliați peste hotare, dar și actele necesare pentru a deveni beneficiar.

Astfel, doritorii de a primi pensii din Moldova vor trebui să depună personal cererea la organul teritorial de asigurare socială de la ultimul domiciliu din țara de origine, să prezinte pașaportul moldovenesc, dar și un act de identitate din țara în care sunt stabiliți cu traiul.

Totodată, anual, beneficiarii vor trebui să prezinte Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) certificatul de viață. Actul va fi semnat de către beneficiar la oficiul consular al Republicii Moldova din țara de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale CNAS și va putea fi expediat prin poștă.

Pensia va fi acordată lunar, de la data depunerii cererii, pentru un an, prin intermediul prestatorului de servicii de plată din Republica Moldova, desemnat de către beneficiar.

Legea care prevede că pensionarii din țara noastră stabiliți cu traiul în străinătate pot să beneficieze de dreptul la pensie în Republica Moldova intră în vigoare din 1 ianuarie 2019.