Mihail Cotorobai mai accentuează faptul că reprezentanții societății civile fac parte din categoria apărătorilor drepturilor omului, care au un rol pozitiv, important și legitim de a contribui la realizarea drepturilor omului, la nivel local, național, regional și internațional, inclusiv prin angajarea în dialog cu autoritățile și susținerea eforturilor depuse de acestea pentru punerea în aplicare a obligațiilor și angajamentelor statelor în această privință, se arată în comunicat.

Avocatul Poporului menționează faptul că în mai multe instrumente internaționale ONU, ale Consiliul Europei și OSCE sunt stabilite standarde privind protecția și promovarea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a mass-media și sectorul asociativ. Astfel, în Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/Rec (2018) 11 cu privire la necesitatea de a consolida protecția și promovarea spațiului societății civile în Europa, statelor membre li se recomandă „abordarea lacunelor în implementarea, la nivel național, a dreptului internațional și a standardelor relevante pentru protecția societății civile și promovarea activității acesteia, așa cum este identificat în „Analiza impactului legislației, politicilor și practicilor naționale actuale asupra activităților organizațiilor societății civile, apărătorilor drepturilor omului și instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului ”, adoptat de Comitetul director pentru drepturile omului. În același document statelor membre li se mai recomandă „să respecte libertatea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a organizațiilor societății civile, de a căuta, primi și utiliza resurse din surse interne, străine și internaționale”.

În Declarația ONU cu privire la Apărătorii Drepturilor Omului se stabilește obligația statelor membre de a sprijini și proteja apărătorii drepturilor omului în contextul activității lor, de a-i susține inclusiv prin oferirea „accesului la finanțare al organizațiilor apărătorilor drepturilor omului și al colectării și schimbului de informații privind standardele în domeniul drepturilor omului și încălcarea acestora”.

În calitatea sa de Instituție Națională pentru Drepturile Omului, semnatară a Declarației de la Marrakech privind rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului în promovarea și protecția apărătorilor drepturilor omului, Oficiul Avocatului Poporului a pledat și va pleda în continuare pentru promovarea și protecția spațiului civic democratic și a apărătorilor drepturilor omului, edificarea unui sistem național de protecție a apărătorilor drepturilor omului și crearea unui mediu favorabil accesibil și incluziv în care le sunt respectate toate drepturile.

În context, Avocatul Poporului își reiterează propunerea adoptării unei legi cu privire la apărătorii drepturilor omului, așa cum a recomandat și Raportorul ONU cu privire la apărătorii drepturilor omului Michel Forst, urmare a vizitei sale în iunie 2018 în Republica Moldova.

De asemenea, Mihail Cotorobai reafirmă deschiderea Oficiului Avocatului Poporului pentru o colaborare strânsă și eficientă cu reprezentanții societății civile, mass-media în scopul consolidării spațiului democratic, a statului de drept și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Aminim că ieri, 21 octombrie, deputatul socialist Bogdan Țârdea a lansat ieri o nouă carte „Societatea civilă din Moldova: Sponsorii. ONG-crația. Războaie culturale”. Potrivit autorului, „rețeaua de ONG-uri a devenit o caracatiță, care s-a infiltrat în toate ramurile puterii, în mass-media și în domeniul științific”. Acesta mai spune că au fost analizate documente care arată cine finanțează aceste organizații, când, cât și cui îi sunt transferate milioanele de euro și dolari pentru a denigra anumiți politicieni, partide și pentru a-i susține pe alții. În carte sunt vizate mai multe fundații, inclusiv Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, SUA și UE.