image
Sursa foto: Jurnal.md

Securizați afacerea și optimizați costurile prin găzduirea infrastructurii IT la Data City Moldtelecom

Colocarea este ideală pentru companiile care trebuie să aibă o parte sau toată infrastructura hardware și software amplasată în siguranță într-un centru de date cu internet. Moldtelecom vă pune la dispoziție servicii de găzduire a echipamentelor IT, în cel mai mare Centru de Date din țară, dotat cu toți parametrii necesari pentru asigurarea securității la cele mai înalte standarde și funcționării neîntrerupte a sistemelor dvs. informaționale.

Data City Moldtelecom este un centru înalt securizat care oferă afacerii dvs., spațiu pentru găzduirea echipamentelor IT. Recent, Moldtelecom a extins capacitatea Centrului de Date, ceea ce face posibilă găzduirea mai multor echipamente.

Fără eforturi, preocupări și costuri substanțiale, dispuneți de conectivitate excelentă, energie electrică redundantă, securitate fizică a clădirii, reziliență, monitorizare 24/7/365, sistem de creare și monitorizare a condițiilor climatice, și acces la multe funcții îmbunătățite, toate disponibile conform standardelor în Data City Moldtelecom.

Fie că gestionați o afacere online sau activați într-o companie mare cu o vastă infrastructură, puteți profita de beneficii importante la utilizarea serviciilor Data City Moldtelecom:

· Vă eliberați timpul alocat anterior administrării unui data room propriu;

· Obțineți cel mai înalt nivel de securitate a datelor și fiabilitate operațională;

· Puteți construi, împreuna cu experții Moldtelecom, soluții de Disaster Recovery;

· Acces facil la rețele scalabile de date și la internet, utilizând rețeaua Moldtelecom;

· Asistență 24/7 completă și proactivă, în administrarea continua a Data Centrului, cu valori excepționale pentru timpul de răspuns;

Data City Moldtelecom are o suprafață totală de 220 m2 și dispune de:

· Sală de ședințe (Meeting room);

· Centru de operare (Monitoring room) – oferă monitorizare 24/24/7 de către personal calificat cu acordare suport în regim non stop;

· Sală de comutare (Meet me Room) – este conectată la rețeaua de date a companiei Moldtelecom prin 2 cabluri optice independente de la două centrale diferite și permite interconectarea cu operatori alternativi;

· Sală de instalații electrice (Power Room) – oferă alimentare cu energie electrică din 3 surse și permite comutarea de la o sursă de alimentare la alta fără întreruperi;

· Sală de colocare (Data Room) – este asigurat cu APC InfraStruxure, sistem de distribuire a energiei electrice, sistem de control al mediului, sistem antiseismic, sistem împotriva incendiilor, sistem de control al accesului, pardoseală realizată pe bază de polimer lichid cu sistem antistatic, supraveghere video.

Alegeți serviciile Data City Moldtelecom pentru reducerea costurilor în administrarea infrastructurii IT și eficiență sporită în gestionarea afacerii.

*********************************************************************

Защитите свой бизнес и оптимизируйте расходы, разместив ИТ-инфраструктуру в Data City Moldtelecom

Размещение идеально подходит для компаний которым необходимо чтобы часть или вся их аппаратная и программная инфраструктура была надежно размещена в интернет-центре обработки данных. Moldtelecom предоставляет вам услуги по размещению ИТ-оборудования в крупнейшем центре обработки данных в стране, оборудованном всеми необходимыми параметрами для обеспечения безопасности по высшим стандартам и бесперебойной работы ваших информационных систем.

Data City Moldtelecom - это высокозащищенный центр, который предоставляет вашему бизнесу место для размещения ИТ-оборудования. Недавно Moldtelecom расширил возможности Дата-центра, что позволяет разместить больше оборудования.

Без усилий, забот и значительных затрат у вас есть отличная связь, резервное электричество, физическая безопасность здания, отказоустойчивость, круглосуточный мониторинг, создание и мониторинг климата, а также доступ ко многим улучшенным функциям, все доступно в соответствии с стандарты в Moldtelecom Data City.

Независимо от того, ведете ли вы онлайн-бизнес или работаете в крупной компании с развитой инфраструктурой, вы можете получить значительные преимущества от использования услуг Data City Moldtelecom:

• Вы освобождаете время, отведенное перед тем, как управлять своей собственной комнатой данных;

• Достичь высочайшего уровня безопасности данных и эксплуатационной надежности;

• Вы можете создавать вместе с экспертами Moldtelecom решения аварийного восстановления;

• Легкий доступ к масштабируемым сетям передачи данных и Интернету через сеть Moldtelecom;

• Полная и проактивная помощь 24/7 в непрерывном администрировании центра обработки данных с исключительным временем отклика;

Data City Moldtelecom имеет общую площадь 220 м2 и имеет:

• Комната для переговоров;

• Операционный центр (Комната мониторинга) - предлагает круглосуточный мониторинг квалифицированным персоналом с круглосуточной поддержкой;

• Meet me Room - подключается к сети передачи данных Moldtelecom двумя независимыми оптическими кабелями от двух разных коммутаторов и позволяет подключаться к альтернативным операторам;

• Электроцентр (Power Room) - обеспечивает питание от 3-х источников и позволяет без перебоев переключаться с одного источника питания на другой;

• Комната данных - оснащена APC InfraStruxure, системой распределения электроэнергии, системой экологического контроля, антисейсмической системой, системой противопожарной защиты, системой контроля доступа, полом из жидкого полимера с системой антистатик, видеонаблюдение.

Выберите услуги Data City Moldtelecom, чтобы сократить расходы на управление ИТ-инфраструктурой и повысить эффективность управления бизнесом.

comentarii: