În rezultatul materialelor acumulate la dosar, conducătorul Agenției a fost remunerat și pentru activitatea de consilier din cadrul Consiliului raional Șoldănești, încasând în toată această perioadă venituri suplimentare în sumă totală de 8546,40 lei.

Conform prevederilor legale, șeful agenției ar fi trebuit să își soluționeze starea de incompatibilitate prin renunțarea la una dintre cele două funcții, în termen de 30 de zile din momentul  apariției incompatibilității.

Pe cauza dată, dacă actul de constatare al ANI va rămâne definitiv, inspectorul de integritate va sesiza Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru inițierea procedurii de demitere a persoanei vizate.

Subiectul riscă să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică, cu excepția funcțiilor elective, pentru o perioadă de 3 ani. Acesta ar putea fi înscris în Registrul Interdicțiilor, gestionat de către ANI. Actul emis de către ANI a fost contestat în instanța de contencios administrativ.