image
Sursa foto: poză simbol

Se anulează interdicția exportului de grâu de pe teritoriul RM; Deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale

Potrivit ultimelor decizii de pe 24 iunie ale Comisiei pentru Situații Excepționale ale Republicii Moldova „Pct 8 din Dispoziția nr. 9 din 10 martie, 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale cu privire la interzicerea exportului de grâu, se abrogă”.

O altă decizie a Comisiei se referă la asigurarea cu energie electrică.

„În scopul asigurării necesarului de energie electrică pentru piața internă, se impune SA „Energocom” obligația de serviciu public de procurare a energiei electrice solicitate de către operatorii de sistem și furnizorii serviciului universal și de ultimă opțiune pentru perioada iulie-august 2022. În această perioadă SA „Energocom” va încheia contracte de achiziție a energiei electrice în baza negocierilor directe.”

Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii.

Vezi celelalte decizii în documentul de mai jos:

comentarii: