Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” va cheltui peste 4 365 852 300 de lei pentru reabilitarea drumurilor. Nu se cunoaște deocamdată din care bani se vor efectua aceste lucrări, deoarece în Anexa 6 a Legii bugetului pentru anul 2020 nu se face referire la un astfel de proiect. Autoritatea responsabilă se mulțumește cu 1 an termen de garanție pentru lucrări, scrie revizia.md.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a publicat 15 anunțuri de participare pentru achiziții de lucrări, în valoare de 4 365 852 300 MDL, fără TVA. Aceste lucrări urmează a fi executate în decurs de 2-3 ani, întrucât suma depășește bugetul disponibil pentru anul 2020. Conform anexei nr. 6 din Legea bugetului nr. 172/2019, pentru anul 2020, se alocă 3 221 223 400 MDL pentru reparația drumurilor.

Termenul de garanție de 1 an

După 2-3 ani în regim de șantier, vom beneficia de doar 1 an perioadă de garanție. Și acesta sub semnul întrebării. Asta deși autoritatea contractantă solicită lucrări de reabilitare și chiar modernizare a drumurilor. De fapt, fișele de date ale achizițiilor nici măcar nu conțin perioada de garanție, deși pct. 24.1. din documentație face referire la un termen de garanție prevăzut la pct. 3 din Fișei de Date a Achiziției. Termenul de 1 an este insuficient pentru evidențierea tuturor abaterilor de la specificațiile tehnice și normele aplicabile pentru lucrările respective. Este cunoscut deja că la majoritatea lucrărilor de reparație a drumurilor în Republica Moldova se atestă defecțiuni la scurt timp după recepționarea lucrărilor. În aceste condiții, autoritatea contractantă este lipsită de dreptul de a solicita operatorului economic să înlăture defectele survenite după 1 an de la recepția finală. Situația este cu atât mai gravă, cu cât, anterior, s-au constatat cazuri când recepția finală a fost realizată înainte de expirarea termenului de garanție a lucrărilor. În concluzie, termenele extrem de mici de garanție determină, de obicei, necesitatea unor investiții suplimentare de bani publici pentru reparații sau orice alte intervenții, la scurt timp după finalizarea lucrărilor.

Lipsa informației cu privire la sursele de finanțare

Valoarea estimată a procedurilor de achiziții publicate în sistemul MTender este de peste 2 437 740 000 lei, fără TVA. La categoria „Sursa de finanțare” din sistemul MTender, informația lipsește. Analizând documentația de atribuire pentru mai multe dintre procedurile inițiate, vedem că autoritatea contractantă a indicat la sursa de finanțare „Programul de dezvoltare a infrastructurii cu suportul Instituțiilor Financiare Internaționale. În anexa 6 a Legii bugetului pentru anul 2020 nu se face referire la un astfel de proiect.

Potrivit opiniei vicepreședintelui Parlamentului Alexandru Slusari, procedurile au fost inițiate la indicația directă a președintelui Igor Dodon, însă „nu este clară sursa de finanțare, deoarece Ministerulul Finanțelor nu a încheiat până ce niciun acord de finanțare”. Având în vedere declarațiile anterioare ale președintelui Igor Dodon și premierului Ion Chicu, Federația Rusă ar fi gata să acorde Republicii Moldova un credit de 300 milioane de dolari pentru a fi investiți în proiecte de infrastructură. Aceste declarații au stârnit controverse în presă, în condițiile în care Rusia s-ar împrumuta din străinătate pentru a construi propriile drumuri.