Astfel, în cazul în care depozitele unei bănci licenţiate devin indisponibile, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, garantează onorarea acestora fiecărui deponent, indiferent de numărul şi mărimea lor sau de moneda în care s-au constituit, plafonul de garantare fiind de 50 000 lei moldoveneşti. În prezent, acesta este de 20.000 lei, plafon majorat de la 6.000 lei din 1 ianuarie 2018.

Totodată, acțiunile întreprinse de lichidator în cadrul tranzacției de vânzare a băncii, de predare a activelor și de predare a obligațiilor acesteia, urmează a fi finanțate în mărime ce nu depășește suma depozitelor garantate.

Modificările mai prevăd reglementări detaliate a procedurilor de vânzare a datoriilor debitoare cu reducere.

Noile reglementări au fost susținute în lectură finală de către 51 de deputați din cei prezenți la ședință.