image
Sursa foto: Jurnal.md

Biroul pentru reintegrare, detalii privind bunurile importate în regiunea transnistreană: „Unele pătrund pe alte piețe”

În contextul multiplicării acuzațiilor Tiraspolului la adresa autorităților constituționale ale Republicii Moldova, privind o presupusă restricționare intenționată a importului diferitor categorii de mărfuri în regiune Biroul de reintegrare precizează, că dificultățile evocate sunt generate în mod deliberat și artificial chiar de către decidenții de-facto din regiune, care recurg la diverse precondiții pentru a nu se conforma la rigorile cadrului normativ național și la angajamentele internaționale în vigoare.

În urma declarațiilor Tiraspolului de acuzare a autorităților de la Chișinău privind aplicarea pretinselor restricționări comercial-economice, Biroul de reintegrare a prezentat unele cifre care relevă cota procentuală cantitativă a importurilor de bunuri în regiune pe semestrul I din anul curent, raportat la totalul importurilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

Astfel din totalul de carne congelată și organe comestibile proaspete, refrigerate și congelate, importate de Republica Moldova, regiunea transnistreană importă 20,42%;

Din totalul de pește și fructe de mare vii, proaspete, congelate - Tiraspolul importă 17,66%;

Din total de benzină ș.a. - 10,40%;

Coraportul unor cifre de bunuri importate cu numărul locuitorilor cu domiciliu permanent în raioanele de est ale țării evidențiază o diferență la unele categorii de mărfuri de 2-3 ori mai mare comparativ cu malul drept al Nistrului ceea ce denotă că acele bunuri nu sunt consumate exclusiv în regiune ci pătrund și pe alte piețe de consum, precizează Biroul politici de reintegrare. Mai mult decât atât în anul curent se observă o creștere a cererii de bunuri achiziționate de pe malul drept al Nistrului, iar companiile din regiune ce desfășoară operațiuni comercial-economice externe conform rigorilor legislației naționale în vigoare continuă să beneficieze de un șir de facilități fiscal-vamale. „Corespunzător, retorica acuzatoare și provocatoare a Tiraspolului este nefondată și lipsită de date veridice probate”, a conchis instituția.

comentarii: