Bugetul de stat pentru anul viitor se bazează pe o creștere economică estimată la 4%, o inflație de 4,9 la sută, un avans al exporturilor de 13 la sută și al importurilor - de 9,4%. Fondul de remunerare a muncii se va majora în valori nominale cu 9,4%, iar salariul mediu lunar brut al unui salariat din economia națională va ajunge la 6975 lei.

Circa 89 la sută din venituri vor proveni din încasările din impozite și taxe, cu o creștere față de anul curent cu 12,6%. Intrările de granturi pentru susținerea bugetului și pentru proiectele finanțate din surse externe, se prognozează în sumă de 1 960,2 mil. lei.

Proiectul mai prevede că pentru fondul rutier sunt stabilite mijloace în sumă de peste un miliard de lei, iar pentru Programul de reparație a drumurilor publice naționale (în limitele localităților), locale, comunale și a străzilor – în sumă de 950 de milioane de lei, etc. Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” se prevăd alocații în sumă de 80 de milioane de lei, inclusiv 50 de milioane de leim pentru onorarea garanțiilor de stat în cadrul Programului.

De asemenea, pentru proiectarea şi construcţia Arenei Chișinău sunt planificate 100 de milioane de lei, în calitate de aport în capitalul social al SRL-ului noului creat.

Bugetul de stat pentru anul viitor stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2019, datoria de stat internă nu va depăşi 25,7 miliarde de lei, datoria de stat externă – 36,9 miliarde de lei.

Deficitul bugetului de stat este estimat la 5 538,7 mil.lei și urmează a fi finanțat atât din surse externe, cât și cele interne.

Conform estimărilor, soldul datoriei de stat la situaţia din 31 decembrie 2019 nu va depăşi 63 011,5 mil. lei, dintre care 59,1% datorie de stat externă şi 40,9% datorie de stat internă, înregistrând o majorare cu 6 035,0 mil. lei faţă de valoarea precizată pentru sfârşitul anului 2018.