Opiniile au fost exprimate în cadrul ședinței de consultare a amendamentelor la Legea cu privire la Procuratură, organizată de către Ministerul Justiției, transmite IPN.

Președinta CSP, Angela Motuzoc, a spus că mărirea numărului de membri nu corespunde prevederilor constituționale. Practica diferitor țări arată că reprezentanții societății civile nu intră într-un număr atât de mare precum se propune în Republica Moldova. Totodată, ea afirmă că ministrul justiției și președintele Consiliului Superior al Magistraturii continuă să fie membri din oficiu ai CSP, contrar recomandărilor internaționale.

Mircea Roşioru, adjunct al procurorului general, a spus cu referirea la propunerea ca membru din oficiu să fie și președintele Uniunii Avocaților, că, potrivit recomandările internaționale, în componența CSP trebuie să fie un avocat, nu președintele Uniunii. Potrivit lui, cei doi membri noi care se propun din partea societății civile trebuie să fie reprezentanți ai organizațiilor de profil, dar nu persoane aflate în exercițiul funcției publice.

Eduard Bulat, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, a spus că pentru aranjarea lucrurilor în sistem nu este importantă doar sancționarea, despre care vorbește guvernarea, dar este important de revizuit și sistemul de evaluare existent, care permite o apreciere subiectivă a procurorilor. „Sancționarea și evaluarea formează cultura și comportamentul angajaților. Aici a fost omisiunea cea mai mare care a permis crearea acelui comportament”, a spus Eduard Bulat.

Emanoil Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților, a menționat că nu este de acord afirmația referitoare la independența procuraturii, dar susține principiul independenței procurorului care efectuează urmărirea penală. În opinia lui Emanoil Ploșniță, noile propuneri vin să rezolve situația extraordinară creată în sistemul procuraturii. „Opinia mea personală, în situația guvernării actuale aș fi desemnat un procuror cu împuterniciri speciale”, a spus președintele Uniunii Avocaților.

Prezentă la eveniment, premierul Maia Sandu a declarat că guvernarea nu ar fi intervenit astăzi în lege, dacă lucrurile ar funcționa. CSP, deși a avut timp ca să demonstreze că poate să-și realizeze funcțiile, să curețe sistemul de oamenii vulnerabili, care au îndeplinit funcții politice, nu a demonstrat că poate face față sarcinilor care se impun. „Ați demonstrat că nu ați curățat sistemul, de aceea aducem oameni din afară în cadrul CSP. S-a insistat pe autonomia sistemului, fără ca acesta să se curețe”, a spus Maia Sandu.

Fadei Nagacevschi, consilierul juridic al președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a declarat că a fost o greșeală faptul că a fost acordată independența procuraturii. Din 2016, lucrurile în sistem au degradat grav. Republica Moldova fiind o țară în curs de dezvoltare, prematur a fost oferită independența procuraturii. În opinia juristului, astăzi procuratura din Republica Moldova are nevoie de un control din partea politicului, pentru a rezolva problemele cetățenilor.

Ministrul justiției, Olesea Stamate, a declarat că se propun noi amendamente la Legea cu privire la procuratură, astfel ca procurorul general să fie ales de către CSP în baza unei liste scurte propusă de către Ministerul Justiției. Doi-trei candidații din această listă urmează să fie selectați în bază de concurs, de către o comisie formată dintr-un fost judecător și un fost procuror, ministrul justiției, un reprezentant al societății civile și un psiholog. Cei selectați vor fi propuși CSP-ului. Se propune eliminarea criteriului obligatoriu de experiență de cinci ani în organele procuraturii pentru candidatul la funcția de procuror general, criteriul fiind înlocuit cu cinci ani de experiență în activitatea de procuror, de judecător sau de avocat. Totodată, se propune de a suplini numărul membrilor CSP cu încă doi reprezentanți ai societății civile și încă unul în persoana președintelui Uniunii Avocaților.