„Menționăm că în corespundere cu lit. h) alin. (1) art. 10 din Legea 753/1999, demersurile structurii responsabile de securitatea statului sunt executorii pentru autoritățile publice, inclusiv pentru MAI.

Decizia privind declararea cetățeanului străin drept persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova în speță poate fi anulată doar de către instanța de judecată.

Decizia și căile de atac ale acesteia au fost aduse la cunoștință dlui Simion George-Nicolae, care, la 19.10.2018, și-a realizat dreptul de sesizare a instanței prin intermediul avocatului său.

În prezent cererea de chemare în judecată cu privire la anularea deciziei în privința dlui Simion George-Nicolae, declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova, se află pe rol la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani”, se menționează în comunicatul plasat pe pagina oficială a MAI-ului.

Precizăm că recent, George Simion a depus un demers către ministrul de Interne al RM, Andrei Năstase, prin care solicita anularea deciziei prin care acestuia îi este interzis să intre pe teritoriul Republicii Moldova.