image
Sursa foto: jurnal.md

Agenția de mediu a simplificat procedura de obținere a autorizației pentru tăierea lemnelor

Agenția de Mediu anunță că, reieșind din decizia Comisiei pentru Situații Excepționale din 8 august 2022, procedura de obținere a autorizației pentru tăierea lemnelor a fost simplificată.

Astfel că, se permite eliberarea autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier, în baza cererii deținătorului de teren si a actului de cercetare fitosanitară a arborilor. Actul de cercetare fitosanitară se va întocmi de către inginerii silvici din cadrul întreprinderilor de stat pentru silvicultură din subordinea Agenției „Moldsilva” sau de către specialiștii din cadrul întreprinderilor municipale de gospodărire a spațiilor verzi sau de către reprezentanții Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, cu participarea în condiții aleatorii a inspectorului de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului.

Se permite eliberarea autorizației pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier fără efectuarea procedurii de control de stat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, prevăzută la art. 26 alin.(5) din Legea regnului vegetal nr. 239/2007, dar cu notificarea acestuia nu mai târziu de momentul eliberării autorizației.

Totodată, se reduce și termenul de examinare a cererii de eliberare a autorizației de la 20 la 10 zile, de la depunerea setului de acte.

În vederea neadmiterii încălcării legislației, sustragerii bunurilor în procesul de recoltare lemnelor din fondul forestier și din afara fondului forestier, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va efectua controale inopinate în mod aleatoriu asupra modului de exploatare a vegetației forestiere de către întreprinderile de stat și municipale care gestionează terenuri împădurite și sunt în proces de recoltare a masei lemnoase.

comentarii: