image
Sursa foto: Jurnal.md

Economia Republicii Moldova a crescut cu peste 10 la sută în primele nouă luni ale anului

Republica Moldova a înregistrat o creștere economică de 10,3 la sută în ianuarie-septembrie 2021. Produsul Intern Brut a constituit, în această perioadă, 174,1 miliarde de lei, fiind în creștere comparativ cu ianuarie-septembrie 2020, arată datele Biroului Național de Statistică.

Valoarea adăugată brută total pe economie, cu o pondere de 85,8% la formarea PIB, a contribuit cu 7,2% la creșterea PIB în ianuarie-septembrie 2021 față de ianuarie-septembrie 2020, volumul VAB fiind în creștere cu 8,2%.

La creșterea PIB în ianuarie-septembrie 2021 față de ianuarie-septembrie 2020 au contribuit următoarele activități:

- Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,5%), cu o pondere de 19,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,6%;

- Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (+1,5%) cu o pondere de 12,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 12,1%;

- Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+1,3%) cu o pondere de 9,5% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 14,3%;

- Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+1,3%), cu o pondere de 13,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 9,8%;

- Informaţii şi comunicaţii (+0,6%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 11,9%;

- Construcții (+0,5%), cu o pondere de 9,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitatea respectivă cu 5,3%;

- Tranzacții imobiliare (+0,2%) cu o pondere de 6,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitatea respectivă cu 2,7%;

- Activități financiare și asigurări (+0,1%) cu o pondere de 3,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 3,2%;

- Activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+0,1%) cu o contribuție de 2,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 2,4%.

- Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 14,2% la formarea PIB, au contribuit cu 3,1% la majorarea PIB, volumul lor fiind în creștere cu 25,0%.

Din punct de vedere al utilizării, creșterea PIB în ianuarie-septembrie 2021 față de ianuarie-septembrie 2020 s-a datorat, în principal:

- Consumului final al gospodăriilor populației (contribuind cu 9,0% la creșterea PIB), al cărui volum s-a majorat cu 11,5%;

- Formării brute de capital fix (+2,1%), al cărei volum s-a majorat cu 7,9%;

- Consumului final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (+2,0%), al cărui volum s-a majorat cu 11,5%.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net de bunuri și servicii, contribuind cu 9,3% la modificarea PIB, consecință a creșterii mai accentuate a volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii (+23,1%), față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (+6,5%).

comentarii: