Analizând comunicarea prezentată de Asociația Promo-LEX care a solicitat printre altele și aplicarea art. 46 alin. 4 din Convenție, dar și explicațiile oferite de autoritățile Federației Ruse, Comitetul de Miniștri a adresat un mesaj vehement autorităților ruse.

Astfel, prin Rezoluția Interimară din 3 septembrie 2020, Comitetul de Miniștri „a constatat cu profund regret” că, deși au trecut aproape 8 ani de la pronunțarea hotărârii în cauza Catan și alții, autoritățile ruse au eșuat în a ajunge la un răspuns acceptabil întru executarea acestei hotărâri, dar și referitor la solicitarea de a prezenta un plan de acțiune care să stabilească măsurile concrete de executare a hotărârilor din acest grup. De asemenea, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a reiterate obligația necondiționată a fiecărui stat, conform art. 46 par. 1 al Convenției, de a respecta hotărârile definitive în cazurile în care este parte.

Suplimentar, Comitetul de Miniștri a îndemnat cu fermitate autoritățile ruse să execute hotărârile din Grupul Catan, atât din perspectiva satisfacției echitabile, dar și din perspectiva prezentării unui plan concret de acțiuni, până la ședința Comitetului de Miniștri din martie 2021, referitor la executarea măsurilor generale.

Amintim că astăzi, ”dosarul școlilor” cuprinde 3 hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, în care au fost constatate încălcări ale drepturilor fundamentale ale elevilor, părinților, dar și ale profesorilor din 7 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană (din totalul de 8), ca urmare a presiunilor și intimidărilor la care au fost supuși aceștia pe parcursul anilor.

Asociația Promo-LEX consideră că, executarea integrală a acestor hotărâri de către Federația Rusă poate reprezenta un prim pas serios și eficient întru încetarea încălcărilor flagrante în privința dreptului la educație în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Promo LEX solicită autorităților Republicii Moldova să insiste suplimentar întru executarea acestor hotărâri de către Federația Rusă.

Amintim că pe 19 octombrie 2012, CEDO a condamnat Federaţia Rusă într-un  dosar privind şcolile din regiunea transnistreană cu subordonare Ministerului Educaţiei de la Chişinău. Sentinţa a fost pronunţată după 8 ani de la depunerea dosarului. CEDO a recunoscut violarea dreptului la educaţie în raport cu Federaţia Rusă. Cauzele au fost expediate în 2004 şi 2006 de către părinţi, profesori şi elevi din localităţile Râbniţa, Bender şi Grigoriopol, care au denunţat încălcări ale dreptului la educaţie, la viaţa privată, precum şi la nediscriminare.

Conform materialelor dosarului, la baza conflictului stau acţiunile administraţiei secesioniste a regiunii de interzicere a alfabetului latin pentru limba română în toate domeniile vieţii publice şi impunere a alfabetului chirilic. Reclamanţii au insistat ca instituţiile lor să rămână sub jurisdicţia şi programul educaţional al autorităţilor constituţionale, predarea fiind efectuată în limba română cu grafie latină. În consecinţă, au fost supuşi unor politici de lichidare prin asedierea şi blocarea şcolilor, precum şi acţiuni de intimidare şi persecutare, reţinere şi urmărire penală a profesorilor, ameninţări şi hărţuiri a elevilor şi părinţilor.

CEDO a condamnat Federaţia Rusă şi în alte cazuri de violare a drepturilor omului în regiunea transnistreană, pornind de la premiza că Republica Moldova nu-şi poate controla acea parte din teritoriu, iar Federaţia Rusă continuă să menţină în zonă contingente militare proprii, fără acceptul autorităţilor constituţionale ale ţării.