Executivul a aprobat astăzi un proiect de lege care instituie indexarea semianuală a tuturor pensiilor, indiferent de mărimea lor, precum şi a venitului lunar minim garantat utilizat la determinarea Programului de Ajutor Social.

Potrivit proiectului, la 1 aprilie coeficientul de indexare constituie inflaţia înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării, iar la 1 octombrie coeficientul de indexare constituie inflaţia înregistrată în primul semestru al anului în curs.

Astfel, dacă proiectul votat la sfârșitul anului trecut prevedea că, în condițiile unei inflații de 6%, indexarea pentru cei cu pensii mici ar fi fost de 12%, noile reguli stabilesc o indexare la 1 octombrie cu 3% și la 1 aprilie cu alte 3%, potrivit calculelor ex-ministrului Finanțelor, Natalia Gavrilița.

„Acest mecanism de indexare va asigura beneficiarilor de pensii o compensare neîntârziată a efectului inflaţionist. Or, mecanismul , existent stabilește că indexarea are loc post-factum, fapt ce subminează rolul fundamental al indexării şi compensează cu o întârziere costurile legate de diminuarea puterii de cumpărare a pensionarilor. Respectiv, aplicarea principiului de indexare semianuală în baza inflaţiei înregistrate în ultimul semestru va consolida funcţia de bază a indexării, şi anume cea de protejare a pensionarilor de efectul diminuării puterii de cumpărare”, își argumenteaz propunerea ministrul Sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, Viorica Dumbrăveanu.

Potrivit proiectului, la 1 aprilie şi 1 octombrie 2020 vor beneficia de indexare cca 695 mii beneficiari de pensii.

De asemenea, o altă precizare din proiectul de lege se referă la condiţiile privind acordarea indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţi pentru persoanele îndreptăţite prin garantarea stabilirii acestei prestaţii persoanelor cu venituri mici, a căror pensie aflată în plată sau venitul lunar asigurat realizat nu depăşeşte 1,5 ori din minimul de existenţă anual.

O altă prevedere ce se propune a fi instituită constă în excluderea posibilităţii de a recalcula pensiile procurorilor şi judecătorilor, ţinându-se cont de mărimea salariului lunar al procurorului şi al judecătorului în exerciţiu.