image
Sursa foto: social.gov.md

Precizări privind sprijinul financiar acordat familiilor cu copii la început de an școlar

În contextul informației cu privire la acordarea ajutorului bănesc pentru începutul anului școlar 2022-2023, Ministerul Muncii și Protecției Sociale vine cu precizări.

În scopul consolidării sistemului de protecție a copilului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a semnat recent un Memorandum de înțelegere cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (Unicef), care, printre alte măsuri, prevede și finanțarea Serviciului social „Sprijin pentru familiile cu copii”. Acest serviciu social este adresat familiilor cu copii, pentru a asigura creșterea și îngrijirea copiilor în mediul familial și a preveni separarea copiilor de familie. Suportul financiar din cadrul serviciului social poate fi utilizat pentru pregătirea de noul an școlar.

Ajutorul bănesc din cadrul Serviciului social „Sprijin pentru familiile cu copii” se acordă în cuantum de până la 4000 lei per copil. La stabilirea ajutorului bănesc se iau în considerare necesitățile familiei, numărul de copii în familie, condițiile de trai, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum și venitul familiei obținut din salarii, plăți sociale și alte surse de venit, declarate sub responsabilitatea familiei.

Mărimea, destinația și perioada de acordare a ajutorului bănesc se stabilesc în conformitate cu necesitățile identificate în cadrul evaluării complexe efectuate de către managerul de caz, iar decizia privind acordarea și mărimea ajutorului bănesc este examinată și avizată de comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate, în baza raportului privind evaluarea situației copilului și familiei prezentat de managerul de caz.

Pentru a beneficia de acest serviciu social, familiile cu copii sunt în drept să se adreseze cu o cerere către structura teritorială de asistență socială din raza domiciliului (autoritatea tutelară teritorială), conform prevederilor legislației în vigoare.

Memorandumul de Înțelegere cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (Unicef) va permite finanțarea Serviciului social „Sprijin pentru familiile cu copii” pentru 25 mii de copii pe parcursul perioadei septembrie 2022-septembrie 2023.

comentarii: