image
Sursa foto: Jurnal.md

VIDEO: CC a declarat neconstituțional alineatul șapte din articolului 66 al Codului serviciilor media audiovizuale

Curtea Constituțională a decis azi că distribuitorii de servicii media au dreptul să plaseze publicitate în serviciile audiovizuale străine, retransmise pe teritoriul Republicii Moldova. Prevederea din Codul serviciilor media care nu permitea acest lucru a fost declarată neconstituțională.

Potrivit Curții Constituționale, Republica Moldova a ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, semnată pe 5 mai 1989. În articolul 4 din Convenție se arată că părțile trebuie să asigure libertatea de expresie şi de informare conform articolului 10 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale.

„Părțile trebuie să garanteze libertatea de recepție și nu trebuie să se opună retransmiterii pe teritoriul lor a serviciilor de programe, care se conformează dispozițiilor Convenției. Cu alte cuvinte, Curtea a reținut că dreptul la libertatea de exprimare include și dreptul de a retransmite programe străine, care includ publicitate sau teleshopping" , a declarat președintele CC, Domnica Manole.

În decizia sa, Curtea Constituțională a pornit de la o excepție de neconstituționalitate, ridicată de mai multe societăți comerciale care retransmit programe TV străine.

În opinia Curții, prevederile contestate sunt rigide și stabilesc o măsură generală pentru distribuitorii de servicii media audiovizuale străine.

Precizăm că articolul 66, alineat 7 din Codul serviciilor media audiovizuale, prevedea că distribuitorii de servicii media nu aveau dreptul să introducă publicitate sau teleshopping în serviciile media audiovizuale retransmise şi trebuiau să excludă publicitatea şi teleshopping-ul din serviciile media audiovizuale străine retransmise. Această prevedere a fost votată în Parlament și introdusă în Codul serviciilor media audiovizuale în luna decembrie 2019. Atunci, autorul amendamentului, Adrian Lebedinschi, motiva că „modificarea legii era necesară pentru a proteja piața locală de publicitatea penetrantă, difuzată de canale retransmise”.

comentarii: