Breaking News

image
Sursa foto: AP

Impozitul pentru cei care dau apartamente în chirie poate fi achitat și on-line

Impozitul pe veniturile obținute din contractele de locațiune poate fi achitat și în regim on-line, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice – Mpay, anunță Serviciul Fiscal de Stat.

În cazul în care contribuabilul deține semnătură electronică sau mobilă, contractul de dare în locațiune a bunurilor imobiliare poate fi înregistrat on-line prin accesarea SIA „e-Cerere” de pe portalul serviciilor fiscale electronice: www.servicii.fisc.md.

impozitimpozit

Amintim că persoanele fizice, care oferă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, sunt obligate să înregistreze contractul de locațiune la Serviciul Fiscal de Stat și să achite impozit în mărime de 7% din valoarea contractului.

Contractele de locațiune urmează a fi înregistrate în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a SFS (Direcția Deservire Fiscală), în raza căreia își au domiciliu de bază.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în aceasta lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului.

Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

În prezent, prin intermediul serviciului MPay pot fi achitate taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, impozitul pe avere, impozitul pe bunurile imobiliare, formularele tipizate fiscale, taxa de eliberare a patentei de întreprinzător, impozitul pe venit, obligații fiscale (SCITL).

Citeşte mai mult despre

comentarii: