Documentul este un instrument unic cu caracter juridic care obligă statele europene să incrimineze toate formele de abuz sexual asupra copiilor și precizează modalitățile de combatere a acestuia.

Din anul 2011, odată cu ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, Republica Moldova a întreprins mai multe măsuri necesare informării părinților, educatorilor, medicilor și altor factori de decizie despre abuzul sexual asupra copilului, consecințele și modalitățile de prevenire ale acestuia, una din care este educarea corectă a copiilor prin discuții deschise și apropierea de aceștia.