În cadrul unei conferințe de presă la IPN, Silvia Feraru, secretar al Coaliției „Vocea Romilor”, a menționat că în urma analizei datelor s-a constatat că nivelul de realizare a acţiunilot din Planul de Susținere a Populației de Etnie Romă în prima jumătate a anului 2020, la compartimentul Muncă şi Protecţie Socială, este nesatisfăcător, rata de realizare constituind 17,5 procente. „Instituţiile responsabile din localităţile monitorizate nu au înterprins acţiuni conform planului, dar au răspuns solicitării Coaliției „Vocea Romilor” conform datelor pe care le deţineau, adaptând informaţia cu caracter general la indicatorii planului. Administraţiile publice locale nu cunosc despre existenţa planului de acţiuni”, a precizat Silvia Feraru.

Coordonarea procesului de implementare a acţiunilor aprobate din planul de acţiuni pe domenii a fost pus în sarcina gruplui de lucru interministerial format din reprezentaţi delegaţi ai instituţiilor din cadrul Administraţiei Publice Centrale şi Administraţiei Publice Locale şi trei reprezentanţi ai societăţii civile rome, care urmau să se reunească în şedinţele de lucru de două ori pe an. „Puntem să menţionăm că în prima jumătate a anului 2020 nu a fost organizată nicio şedinţă a grupului de lucru interministerial pentru a realiza coordonarea procesului de implemenare a acţiunilor din plan”, a spus Silvia Feraru.

Valeriu Căldăraru, directorul executiv al Asociației Naționale a Mediatorilor Comunitari, a constatat că Agenția Relaţii Interetnice, de la începutul anului 2020, nu a întreprins nicio măsură pentru angajarea noilor mediatori comunitari. Valeriu Căldăraru a precizat că la începutul erau 21 de funcţii vacante, iar acum, după jumătate de an, sunt 20 de funcţii vacante. În concluzie, o singură funcţie de mediator comunitar a fost acoperită.

Potrivit analizei răspunsurilor oferăte de către administrațiile publice locale ale celor cinci instituţii monitorizate (satul Schinoasa, comuna Ţibirica, satul Parcani, comuna Răciula, satul Ursari, raionul Călăraşi şi oraşele Hâceşti şi Edineţ), în fiecare din cele cinci localităţi este angajat câte un mediator comunitar. „Contabilii celor cinci primării au răspuns că știu cum trebuie să planifice bugetul pentru întreţinerea funcţiei de mediator comunitar, însă Coaliția „Vocea Romilor” a stabilit că, de fapt, aceştia cunosc acest lucru parţial, în contextul în care de când au fost angajaţi mediatorii în aceste localităţi nu li s-a procurat tehnică de birou, nu au fost cheltuite resurse financiare pentru instruirea mediatorului”, a spus Valeriu Căldăraru.

Acesta a specificat că în oraşul Edineţ locuiesc peste 1500 de persoane de etnie romă, iar din cauza numărului mare, mediatorul nu reușește să faciliteze accesul romilor la instituţiile statului. În altă localitate monitorizată, în satul Ursari, mediatorul comunitar, angajat la sfârşitul anului 2019, încă nu a beneficiat de instruire conform fişei sale de post. Potrivit lui Valeriu Căldăraru, aceasta este o problemă la nivel naţional, pentru că niciun mediator comunitar din ţară nu a beneficiat de instruire conform fişei de post.

În afara monitorizării au rămas 180 de localităţi, unde locuiesc în jur de 250 de mii de persoane de etnie romă.