image
Sursa foto: jurnal.md

Angajat al Serviciului Fiscal, cu o avere nejustificată de peste jumătate de milion de lei; Despre cine este vorba // DOC

Autoritatea Națională de Integritate a constatat o diferență substanțială, în mărime de peste 500 mii lei, între avere dobândită și veniturile obținute de către Ion Frunze, funcționar public în cadrul Serviciului Fiscal de Stat și soția acestuia, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.

Analizând materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a ajuns la concluzia că explicațiile subiectului controlului nu sânt întemeiate, deoarece afirmațiile acestuia nu se bazează pe probe concludente și veridice.

În rezultatul examinării în ansamblu a evoluției modificărilor patrimoniale care reprezintă echivalentul bănesc al averii dobândite – apartament, teren agricol, mijloace de transport şi a cheltuielilor suportate, comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către persoana supusă controlului împreună cu soția, până în noiembrie 2016, s-a stabilit o diferență substanțială în valoare de - 500 049,31 lei.

ANI va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate. De asemenea funcționarul public se decade din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani din momentul când averea va fi constatată ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Persoana supusă controlului va fi înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, acesta fiind obligată să depună declarații de avere și interese personale rectificate.

Ion Frunze ANI by Jurnal.md

comentarii: