Consumatorii casnici din mun. Chișinău care dețin Contracte de furnizare a gazelor naturale încheiate până în anul 2013 sunt așteptați la Centrul relații cu consumatorii casnici, de pe adresa mun. Chișinău, str. Puskin, 64, de luni până vineri de la 08:00 până la 18:00 (fără întrerupere) și sâmbătă de la orele 08:00 până la 13:00.

Pentru semnarea Contractului de furnizare a gazelor naturale consumatorul casnic, proprietarul și/sau reprezentantul proprietarului în bază de procură, autentificată notarial, prezintă următoarele documente (în original și copii):

- buletinul de identitate;

- actul de proprietate pe care este aplicată ștampila Oficiului Cadastral Teritorial (contract de vânzare-cumpărare, contract de investiții, contract de donație/ moștenire, contract de privatizare, ordin de repartiție).

Pentru informații suplimentare, puteți contacta Serviciul furnizare gaze consumatorilor casnici din mun. Chișinău, la numerele telefon (022) 578-192, (022) 578-193, (022) 578-155, (022) 578-049, (022) 262-349, (022) 262-342.