Totodată în cazuri argumentate, perioada de efectuare a examenului medical poate fi prelungită.

Scopul aprobării ordinului este de a simplifica procedura efectuării examinărilor medicale profilactice menționate la copii, inclusiv pentru a exclude supraaglomerarea în cadrul instituțiilor medicale.

În acest context, MSMPS precizează că nu este necesar examenul medical și prezentarea certificatului (F-027) pentru toți copiii și elevii, odată cu începerea procesului educațional de la 1 septembrie, curent.