„O noua schemă imobiliară din averea statului?! O companie privata vrea să ia fraudulos circa 1,4 ha de teren de la Moldexpo. Există bănuieli rezonabile precum că la mijloc ar fi o schemă frauduloasă similară celei utilizate anterior de Plahotniuc în cazul fostei cafenelei Guguță din parcul „Ștefan cel Mare și Sfânt””, a declarat Sergiu Litvinenco.

Deputatul PAS a expediat un demers în adresa Guvernului prin care solicită verificarea în regim de urgență acțiunile persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul APP pentru a nu admite încheierea tranzacției de împăcare până la elucidarea tuturor circumstanțelor.

Totodată, Litvinenco cere Procuraturii Generale să inițieze o investigație privind modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu de către persoanele cu funcție de răspundere ale Agenției Proprietății Publice şi ale Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo” în partea ce ține de gestiunea patrimoniului ce constituie obiectul proiectului tranzacției de împăcare preconizate a fi semnate pânăpe 6 februarie.

Deputatul a mai solicitat procurorilor să examineze legalitatea eliberării documentației de proiectare şi construire pentru obiectivele amplasate în Valea Morilor.

DOC mOLDEXPODOC mOLDEXPO
DOC mOLDEXPODOC mOLDEXPO

DOC mOLDEXPODOC mOLDEXPO
DOC mOLDEXPODOC mOLDEXPO
DOC mOLDEXPODOC mOLDEXPO