„Recunoscând riscurile inacceptabile de securitate și corupție pe care le creează, raportul Comisiei nu spune ce trebuie să facă efectiv statele membre – îndată ce a sunat alarma, trebuie de oferit soluții. Acum este momentul ca statele membre să-și asume responsabilitatea pentru sistemele lor de viză de aur și să urmeze decizia conducerii Bulgariei de a le suspenda până cănd ele nu vor mai amenință securitatea UE”, a declarat Naomi Hirst, de la Global Witness.

Potrivit raportului, Comisia va convoca un grup de experți din toate statele membre pentru a aborda riscurile în cadrul sistemelor Golden visa și va pregăti un set de controale de securitate până la sfârșitul anului 2019. Dar Global Witness și Transparency International consideră că aceste măsuri nu sunt adecvate necesiăților. Cele două organizații solicită măsuri stricte de diligență și o aplicare a acestora la nivelul UE.

„Acest raport pune accentul pe sistemele dubioase din statele membre, ceea ce reprezintă un bun prim pas. Cu toate acestea, astfel de țări precum Malta în care aceste scheme sunt adânc înrădăcinate, sunt puțin motivate pentru le eliminara fără presiuni puternice din partea unor instituții internaționale, cum ar fi UE”, a spus Laure Brillaud de la Transparency International.

Comisia nu este singurul organism european care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la vizele de aur. Într-un proiect de raport publicat în septembrie (2), Comitetul special al Parlamentului European privind crimele financiare și evaziunea fiscală (TAX3) a solicitat eliminarea treptată a schemelor.

Notă: În raportul Global Witness și Transparency International EUROPEAN GETAWAY: INSIDE THE MURKY WORLD OF GOLDEN VISAS (3), sunt detaliate riscurile de corupție specifice programelor de viză de aur. Raportul atestă că aceste sisteme deschid UE pentru criminali și corupți, ca urmare a lipsei de diligență, a conflictelor de interese și a competențelor discreționare la scară largă.

Transparency International – Moldova a relatat în aprilie 2018 (4) că în contextul rezultatelor modeste de investigare şi recuperare a fondurilor extrase prin diverse fraude bancare şi multiple încercări de legalizare a acestora, aplicarea sistemului Golden Visa în Republica Moldova este contraindicată.