Recent, în cadrul unui eveniment public, desfășurat la Chișinău, a avut loc lansarea Studiul Diagnostic şi Perspective în domeniul Securității apei în Republica Moldova.

„Un interes deosebit faţă de proiectul ce urmează a fi realizat, a fost manifestat de partenerii de dezvoltare prezenţi la eveniment, care au menţionat că  în condițiile ţării noastre e necesar realizarea unui astfel de Studiu, pentru ca autoritățile să dispună de mai multe scenarii de gestionare a resurselor de apă”, se menționează într-un comunicat emis de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Experţii internaţionali implicaţi în realizarea documentului au prezentat studii de caz şi rezultate din cadrul studiilor de diagnostic a securității apei realizate în alte ţări, dar au prezentat și metodologia care urmează a fi aplicată pentru  țara noastră.

Un accent deosebit a fost pus pe procesul de colectare a datelor, consultarea şi validarea intermediară a rezultatelor.

Rezultatul scontat al Studiului Diagnostic constă în prezentarea unor scenarii privind planificarea pe termen scurt și lung a resurselor de apă disponibile și prioritizării resursei de apă în contextul necesităților naționale/locale.