Curtea s-a pronunțat în urma unei sesizări privind obligația de a nu părăsi teritoriul țării sau a localității de reședință impusă debitorului sau reprezentantului organelor lui de conducere după intentarea procedurii de insolvabilitate, dacă există dovezi că acesta ar putea să se ascundă sau să se eschiveze de la participarea la procedură.

Astfel, au fost declarat neconstituționale dispozițiile articolului 84 din legea insolvabilității.

Până la remedierea deficienței de reglementare și înlăturarea viciului de neconstituționalitate, instanțele de insolvabilitate, la adoptarea măsurilor de nepărăsire a teritoriului țării sau a localității de reședință vor aplica termene stabilitate în Codul de Executare.

Decizia Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac.

Precizăm că sesizarea a fost depusă la Curte de către fondatorul unui SRL care a intrat în insolvabilitate. Din 2014, acestuia i s-a interzis să părăsească teritoriul țării.