„Comisia de anchetă a pus în discuție dacă pot fi publicate Contractele de privatizare/concesionare ce stau la baza privatizărilor, fără ca să prejudicieze secretul comercial – o clauză specială în toate contractele analizate până acum și fără a stimula litigii în instanța de judecată. Am discutat dacă vom face publice contractele de concesionare și privatizare. E un subiect sensibil, fiindcă cei care le semnează au grijă la clauzele care prevăd confidențialitatea sau secretul comercial. Am solicitat opinia Ministerului Justiției și a unor avocați privați. Am decis să le facem publice, fiindcă e o materie de rezonanță pentru cetățeni. Am decis această publicare a contractelor în beneficiul public”, a declarat Igor Munteanu.

Totodată, Președintele Comisiei a menționat, că până la data de 5 septembrie a.c. consultanții selectați vor prezenta 3 rapoarte preliminare comisiei de ancheta ca până la începutul lunii octombrie să fie audiate în plenul Parlamentului: „Până pe 14 august, am decis să le punem la dispoziție dosarele privatizărilor și concesionărilor. Până la acest termen ei vor solicita informații și documente suplimentare din partea Agenției Proprietăți Publice, vor selecta martori cheie pe care să-i invite la o ședință a comisiei, probabil din 14 august. Până la 5 septembrie, acești consultanți privați ne vor prezenta pre-raportul pe care-l vom audia deja în comisia de anchetă. Până la 20 septembrie sau 5 octombrie, noi vom avea deja practic raportul pregătit pentru ședința în plen”.

Comisia de anchetă a primit o scrisoare din partea companiei Le Bridge, care a privatizat Tutun-CTC, în care se menționează că proprietarul este gata sa accepte rezilierea contractului fără a înainta pretenții statului.

„Am primit o scrisoare din partea companiei care a privatizat Tutun-CTC, Le Bridge, chiar în data de 25 iulie, în care proprietarul anunță că este gata să accepte rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului - fără pretenții. Este o poziție bună dacă decide benevol să renunțe la acțiunile pe care le-a achiziționat. Am să încurajez colegii de la Guvern să răspundă. Noi, la fel, vom răspunde, să ne întâlnim și să decidem asupra modului în care acest contract poate fi reziliat”, a ținut să ne informeze Igor Munteanu.

De menționat că Parlamentul a planificat să plătească câte 50 mii lei consultanților selectați prin concurs pentru a face o expertiză în domeniul privatizărilor și concesionărilor de rezonanță în societate.

Pe 19 iulie, deputații au instituit moratoriu asupra proceselor de privatizare și au cerut Curții de Conturi auditarea Aeroportului Internațional Chișinău, a Băncii de Economii, a societății pe acțiuni „Tutun-CTC” și a întreprinderii „Gările și Stațiile Auto”.

Igor Munteanu a precizat că, Comisia de anchetă va extinde lista de dosare cu privatizări prin includerea și altor obiective asupra cărora este interes din partea cetățenilor și astfel încât în a doua iterație să avem mai multe tipuri de obiective care să fie evaluate asupra legalității privatizărilor.

Comisia va desfășura cu regularitate audieri de lucru și va colecta opinii avizate pe fiecare caz de privatizare/concesionare selectate în cadrul anchetei parlamentare, în condiții de maximă transparență și publicitate. Membrii comisiei își exprimă deplină deschidere și disponibilitate de a primi dovezi și a audia opinii relevante față de obiectul anchetei parlamentare inițiate.