În perioada ianuarie-februarie, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit circa 5 miliarde lei, fiind în creștere cu 8,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit Ministerului Finanţelor, rezultatul s-a datorat creșterii veniturilor generale și colectate cu 8,6% (393,1 milioane lei) și veniturilor proiectelor finanțate din surse externe - cu 27,3% (12,1 milioane lei). Ultimele deşi au crescut, au constituit doar ceva mai mult de un procent din toate veniturile bugetului de stat.

În primele două luni ale anului, cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au crescut mult mai rapid decât veniturile - cu 15% şi au constituit 5,87 miliarde lei.

Majorarea cheltuielilor s-a atestat în învățământ – cu 323,5 milioane lei; servicii de stat cu destinație generală – cu 280,3 milioane lei; protecție socială – cu 272 milioane lei şi ordine publică și securitate națională – cu 73,8 milioane lei.