Breaking News

Republica Moldova intră, de astăzi, în stare de urgență

În Republica Moldova a fost instituită stare de urgență pentru 30 de zile, de astăzi și până pe 20 noiembrie. Decizia a fost votată la Parlament, în urmă...

image
Sursa foto: Jurnal.md

Comitetul Anti-Torturǎ al Consiliului Europei: RM trebuie să ia măsuri pentru a stopa violenţa între deţinuţi // Raport

Republica Moldova trebuie sǎ ia mǎsuri ferme pentru a stopa violenţa ȋntre deţinuţi şi intimidarea lor, legate ȋn mare mǎsurǎ de ierarhiile informale din penitenciare, anunță Comitetul Anti-Torturǎ (CPT) al Consiliului Europei ȋntr-un raport dat azi publicității. Autorii raportului au efectuat o vizită în perioada 28 ianuarie şi 7 februarie 2020 în RM.

Comitetul Anti Tortură (CPT) al Consiliului Europei constatǎ cǎ unele dintre recomandǎrile sale mai vechi nu au fost implementate, ȋn special acelea privind violenţa ȋntre deţinuţi, regimul persoanelor aflate ȋn arest preventiv şi al celor condamnate, precum şi numǎrul insuficient al personalului din penitenciare.

Problema violenţei ȋntre deţinuţi şi a intimidǎrii, legate de ierarhiile informale, rǎmȃne la fel de acutǎ ca ȋn rapoartele precedente ale Comitetului Anti-Tortură al Consiliului Europei. Acesta constata cǎ arestaţii prezentau frecvent leziuni care indicau semne de violenţǎ ȋntre deţinuţi. Cu toate acestea, ei nu semnalau aceste agresiuni din cauza climatului de teamǎ şi intimidare promovat de cǎtre deţinuţii de la vȃrful ierarhiei informale din penitenciare şi lipsei lor de ȋncredere ȋn abilitatea personalului de a garanta siguranţa deţinuţilor.

Autorii raportului considerǎ cǎ eşecul continuu al autoritǎţilor ȋn rezolvarea acestei probleme se datoreazǎ ȋn special lipsei de personal suficient ȋn penitenciare şi faptului cǎ se bazeazǎ pe liderii informali din ȋnchisori pentru a ţine sub control deținuții. Alţi factori relevanţi sunt existenţa unor celule cu capacitate mare şi absenţa unei analize de risc pentru fiecare deţinut.

Un aspect care le-a atras atenția raportorilor este situaţia anumitor categorii de deţinuţi vizaţi activ de cǎtre ierarhiile informale din ȋnchisori, care trǎiesc ȋntr-un climat de teamǎ permanentǎ şi umilinţǎ, fapt care ar putea sugera o violare continuǎ a articolului 3 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Ȋn urma acestor constatări, autorii raportului au emis o serie de recomandǎri şi le cer autoritǎţilor sǎ acţioneze fǎrǎ ȋntȃrziere ȋmpotriva violenţei ȋntre deţinuţi

Ȋn cele trei penitenciare pentru adulţi vizitate (Taraclia, Cahul şi Chișinău) majoritatea deţinuţilor intervievaţi de către delegaţie nu au avut plȃngeri legate de rele tratamente din partea personalului. Cu toate acestea, la penitenciarul din Chişinău, delegaţia a ȋnregistrat cȃteva plȃngeri privind relele tratamente (pumni şi lovituri) aplicate de către personalul ȋnchisorii şi cȃteva plȃngeri legate de folosirea excesivă a forţei ȋmpotriva deţinuţilor aflaţi ȋn stare de agitaţie, ȋn toate cele trei ȋnchisori.

CPT a constatat că condiţiile de detenţie erau satisfăcătoare ȋn ȋnchisorile din Cahul şi Taraclia, dar nesatisfăcătoare la Chişinău ȋn ce priveşte reparaţiile, igiena, ventilaţia, accesul la lumină naturală şi suprapopularea din anumite celule.

Ȋn ce priveşte regimul de detenţie, raportul notează că, ȋn ciuda eforturilor depuse la ȋnchisorile din Taraclia şi Cahul, majoritatea condamnaţilor nu erau angajaţi ȋn activităţi utile, iar la penitenciarele din Cahul şi Chişinău majoritatea celor aflaţi ȋn arest preventiv petreceau 22 sau 23 de ore ȋnchişi ȋn celule. CPT cere autorităţilor să intensifice eforturile astfel ca deţinuţii să petreacă zilnic un interval rezonabil de timp ȋn afara celulelor, angajaţi ȋn activităţi relevante.

CPT este de asemenea ȋngrijorat cu privire la efectivele insuficiente de personal sanitar din penitenciare, dar şi cu privire la folosirea de izolării ca măsură disciplinară, care poate fi impusă anumitor categorii de deţinuţi pȃnă la o durată de 20 de zile, cu trei zile pentru minorii condamnaţi. CPT recomandă ca perioada maximă pentru izolarea disciplinară să fie redusă la mai puţin de 14 zile, iar practica să fie abolită ȋn ce priveşte minorii.

Ȋn ce priveşte garanţiile post arest, CPT cere autorităţilor din Moldova să reformeze legislaţia pentru a garanta accesul la un avocat ȋncă de la ȋnceputul privării de libertate, ȋn special ţinȃnd cont că delegaţia a auzit unele afirmaţii potrivit cărora acest drept este uneori acordat ȋn practică doar după un prim interogatoriu poliţienesc.

Marea majoritate a personalor intervievate ȋn spitele psihiatrice şi instituţii de protecţie socială au afirmat că au fost tratate corect. Cu toate acestea, CPT a constatat un număr insuficient de asistenţi medicali şi infirmieri ȋn ambele tipuri de instituţii.

CPT notează ȋmbunătăţiri la spitalul psihiatric din Chişinău, deşi rămȃn deficienţe cu privire la echiparea dormitoarelor pacienţilor şi starea proastă a toaletelor comune şi duşurilor.

Citeşte mai mult despre

comentarii: