Părțile au discutat despre oportunitatea construirii autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odesa, proiect care va continua efortul contribuabililor din România de a crea conectivitate sporită între două țări din Parteneriatul Estic: Republica Moldova și Ucraina prin coridorul European TEN-T cu infrastructură modernă.

„Apreciem dorința sinceră a celor șapte organizații obștești cu expertiză solidă de a contribui la fundamentarea unui cadru de cooperare bazat pe beneficii transparente și de durată pentru coeziunea sporită a ambelor țări din Parteneriatul Estic, Republica Moldova și Ucraina, cu Uniunea Europeană”, a declarat Secretarul de Stat.

Reprezentanții IDEP au menționat că împreună cu grupul de lucru „Moldova Vrea Autostradă”, vor prezenta documentele necesare în atenția Guvernului Republicii Moldova pentru a crea un cadru de cooperare bazat pe beneficii transparente pentru atragerea finanțării nerambursabile destinate acestui proiect.

„Vă rugăm să identificați instrumentul financiar disponibil pentru Republica Moldova în parteneriat cu România, care ar putea fi utilizat pentru finanțarea documentației tehnice pentru întregul coridor Ungheni-Chișinău-Odesa. Realizarea documentației tehnice în parteneriat cu colegii din România, va garanta realizarea unui document congruent pentru toate 3 țări în procesul de planificare Moldova - România – Ucraina”, a menționat Calestru Iurie, Manager de programe, IDEP Moldova.