În ianuarie-aprilie 2020, cu transportul public, au fost transportați 20,8 mil. de pasageri, cu 39,1% mai puţin ca în perioada similară din anul 2019.

Comparativ cu ianuarie-aprilie 2019, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+39,9%). Totodată, se atestă o scădere, față de perioada respectivă din anul 2019, în transportul feroviar de pasageri (-47,9%), aerian (-46,8%) și rutier (-39%).

transporttransport

În aprilie, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1 mil. de tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu peste 35%.

Volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar a scăzut cu 59,4%, aerian – cu 45,3%, iar cu transportul rutier – cu 27,2%.

În ianuarie-aprilie 2020 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 4,6 mil. de tone de mărfuri, în scădere cu peste 11 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.

trasporturitrasporturi

Transportul rutier a scăzut cu 2,9% mai puţin față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (44,9%), regiunile de dezvoltare Centru (28,3%), Nord (16,2%), Sud (7,2%) și UTA Găgăuzia (3,4%).

Cu mijloacele de transport feroviar, în ianuarie-aprilie 2020, au fost transportate 1,1 mil. de tone de mărfuri, sau cu 30,8% mai puțin faţă de aceeași perioadă din anul 2019.