image
Sursa foto: jurnal.md

Autorizațiile de mediu pentru irigare vor fi obținute mai ușor; Ce prevăd modificările adoptate de Parlament // DOC

Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege care va îmbunătăți cadrul normativ privind dezvoltarea sectorului hidroameliorativ. Modificarea Legii apelor și Codului funciar a fost susținută, în cadrul ședinței plenare de astăzi, cu voturile a 60 de deputați.

Adoptarea legii permite simplificarea procedurii de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei la irigare. Astfel, este redus termenul de examinare a cererii și de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei, de la 30 la 20 de zile.

Totodată, în aria de deservire a unui sistem centralizat de irigare funcțional autorizația de mediu pentru folosința specială a apei va fi eliberată asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigație și Stațiunilor Tehnologice pentru Irigare, care gestionează infrastructura de irigare.

O altă prevedere a proiectului se referă la reglementarea procedurii de cesionare a autorizației de mediu pentru irigare. În cazul în care sunt mai mulți cesionari în arealul unui sistem de irigație, înregistrarea cesiunii autorizației de mediu se va face pentru fiecare cesionar în parte.

Amendamentele la Codul funciar vor permite amplasarea pe terenurile cu destinație agricolă a bazinelor de acumulare a apelor din precipitații.

comentarii: