Breaking News

image
Sursa foto: border.gov.md

Studiu // Migranții reveniți în contextul COVID-19 reprezintă o oportunitate pentru Republica Moldova

Rezultatele finale ale Studiului sociologic aprofundat al profilului migranților moldoveni din șase țări de destinație au fost discutate online, în cadrul Zilelor Diasporei 2020. Cercetarea a fost elaborată de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Elveției.

Lars Johan Lönnback, șeful Misiunii OIM în Republica Moldova, a apreciat amendarea protocoalelor de sănătate la frontiere și a cadrului legislativ care reglementează activitatea agențiilor privare de recrutare, precum și demararea procesului de elaborare a noii strategii pentru migrație și azil. Lars Lönnback a mulțumit diasporei Republicii Moldova pentru implicarea în procesul de colectare a datelor privind condițiile de muncă și de trai peste hotare, inclusiv în contextul COVID-19.

Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 1.344 de migranți moldoveni aflați în șase țări de destinație (Polonia, Germania, Marea Britanie, Franța, Israel și Spania), inclusiv reîntorși în Republica Moldova în perioada decembrie-mai 2019. Rezultatele au fost complementate de un eșantion de 1.186 respondenți în cadrul sondajului cu lucrătorii migranți și reprezentanții diasporei din 10 țări de destinație, desfășurat în perioada aprilie-mai 2020.

Cercetarea evidențiază că Republica Moldova trebuie să ofere servicii educaționale și de sănătate calitative, astfel ca să-și motiveze cetățenii să rămână în țară, inclusiv pe membrii familiilor care au rude plecate la muncă peste hotare.

Respondenții potențiali migranți, dar și o parte din cei reîntorși în RM, inclusiv cei reveniți din cauza situației generate de COVID-19, au declarat că vor emigra din nou.

Se recomandă identificarea unui mecanism de reglementare și monitorizare a agențiilor private care intermediază plasarea în câmpul muncii peste hotare a persoanelor recrutate pe teritoriul Republicii Moldova.

Este necesară încheierea acordurilor bilaterale privind migrația de muncă și securitatea socială cu țările în care există un număr mare de cetățeni care muncesc.

Persoanele care au revenit în contextul COVID-19 reprezintă o oportunitate pentru Moldova; mulți revin cu abilități și sunt gata să investească. Programele naționale de angajare, procedurile de înregistrare și alte servicii trebuie să fie mai accesibile.

Implementarea programelor de reintegrare socială/profesională și relansarea/deschiderea afacerilor în Moldova de migranții reveniți este esențială pentru valorificarea competențelor lor și reintegrarea cu succes acasă, se mai arată în studiu.

Pentru a complementa datele colectate în țările destinație, inclusiv cele care vizează impactul pandemiei, în prezent OIM realizează o nouă cercetare de teren privind impactul COVID-19 asupra migranților moldoveni reveniți și a gospodăriilor casnice dependente de remitențe.

PNUD, din numele echipei de țară a ONU, efectuează analiza impactului socio-economic al pandemiei, inclusiv pentru persoanele ale căror venituri depind de remitențe.

Citeşte mai mult despre

comentarii: