Comisia de concurs va fi formată din ministrul justiției, doi foști procurori sau judecători cu cel puțin 10 ani de experiență în funcția de procuror sau judecător (câte un judecător și un procuror), un reprezentant al societății civile și un psiholog, selectați de ministrul justiției. Membrii Comisiei trebuie să se bucure de o reputație profesională ireproșabilă.

Potrivit modificărilor propuse candidatul la funcția de Procuror General trebuie să aibă o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de procuror, judecător sau avocat.

Conform noilor modificări concursul pentru funcția de Procuror General constă din două etape: preselecția candidaților de către Comisia constituită de Ministerul Justiției și selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor.

Numărul candidaților selectați de Comisia de concurs și propuși Consiliului Superior al Procurorilor nu va fi mai mic de doi, astfel, se va acorda posibilitatea organului colegial de alegere a unei singure candidaturi și propunerea acesteia spre numire Președintelui țării.

Întrucât, proiectul de lege prevede modificarea procedurilor de numire în funcție a Procurorului General și implică preselecția candidaților de către Comisia de concurs constituită de Ministerul Justiției, a fost necesară intervenirea cu modificări și în partea ce ține de instituția respingerii candidaturii pentru funcția de Procuror General de către Președintele țării.

În situațiile de respingere a candidaturii de către Președintele Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor restituie Comisiei de concurs lista candidaților prezentată anterior.

În urma înlăturării încălcărilor constatate, Comisia poate prezenta Consiliului Superior al Procurorilor aceeași listă sau o altă listă de candidați din rândul candidaților care au depus dosarele pentru concurs, iar în funcție de abaterile constatate, Comisia poate anunța un nou concurs.

Concomitent, alte modificări propuse în proiect constau în completarea cu prevederea conform căreia, încetarea mandatului Procurorului General are loc prin decretul Președintelui Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, iar condiția de verificare și testare cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului) a candidaților la funcția de Procuror General, procuror-șef și procuror este exclusă, întrucât nu reprezintă o metodă științifică acceptată la nivel european sau internațional.