image
Sursa foto: Jurnal.md

Curtea de Conturi: Ajutoare sociale de 10 milioane de lei NU au mai ajuns la beneficiari

Ajutoare sociale de peste 10 milioane de lei nu au ajuns la beneficiari timp de şase luni sau chiar un an, banii fiind întorși de către Poşta Moldovei la Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Este doar una dintre neregulile constatate de auditorii Curții de Conturi care au examinat Raportul Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul bugetar 2018.

Potrivit auditorilor, ajutorul social nu a ajuns la cei care au nevoie de ei din două cauze: neasigurarea de către Poșta Moldovei a plății integrale către beneficiari a tuturor tipurilor de prestații sociale, precum și direcționarea ajutoarelor spre plată către Poșta Moldovei, în timp ce beneficiarul dispunea de card bancar, unde erau achitate celelalte prestații.

Astfel, au fost formate datorii în sumă de 8,8 milioane de lei pentru 25 de mii de plăți lunare de ajutor pentru perioada rece a anului aferente ultimelor 6 luni. Totodată, sunt înregistrate datorii de peste 10 milioane lei pentru 28 de mii de plăți lunare de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, care au depășit termenul de 6 luni.

Ulterior, auditului i-au fost prezentate informații, prin care se confirmă că au fost achitate beneficiarilor, de către Î.S. „Poșta Moldovei” prestații de 5,3 milioane lei pentru ultimele 6 luni și formate liste de plată de direcțiile teritoriale de asistență socială pentru achitarea a peste 3 mii prestații pentru plățile neridicate mai mult de 6 luni.

„Deși, au fost restabilite unele prestații, problema nu a fost înlăturată pe deplin, în special pentru plățile cu termenul de neridicare de peste 12 luni”, au remarcat auditorii de la Curtea de Conturi.

Totodată, a fost constatat că, deși Casa Națională a înregistrat în evidența contabilă creanțe în sumă de 7,5 milioane lei, ceea ce reprezintă valoarea prestațiilor plătite necuvenit unor beneficiari, aceste informații nu au fost prezentat în rapoarte.

Citeşte mai mult despre

comentarii: