În total, procurorii au deferit justiţiei 6851 de cauze penale în privinţa a 7876 de persoane implicate în comiterea a 7684 infracţiuni, inclusiv:

- 1891 - infracţiuni contra patrimoniului;

- 569 - încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei rutiere;

- 470 - circulaţia ilegală a drogurilor;

- 435 – huliganism;

- 163 - infracţiuni contra justiţiei;

- 106 – corupere şi trafic de influenţă;

- 73 - vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale şi sănătăţii;

- 77 - infracţiuni economice;

- 69 – omucideri intenţionate;

- 63 – violuri;

- 28 – abuz şi exces de putere;

- 12 – infracţiuni militare;

- 2707 - alte categorii de infracţiuni.

În procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei au fost deferite justiţiei 122 de cauze penale.

Soluții de scoatere de sub urmărire penală, încetare şi clasare au fost dispuse în 3690 de cauze penale, inclusiv, în 2137 - din lipsa elementelor infracţiunii, 992 - în legătură cu împăcarea părţilor şi retragerea plângerii prealabile, 58 - în baza actului de amnistie şi 503 cauze din alte motive de nereabilitare.

Unul din criteriile de bază care indică asupra calităţii şi legalităţii activităţii de urmărire penală este numărul redus al sentinţelor de achitare. Astfel, din numărul total de 6004 de sentinţe pronunţate în prima jumătate a anului 2019 în privinţa a 6781 persoane, în doar 2,6 la sută din cazuri au fost emise sentinţe de achitare.