Potrivit Constituției, Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.

Dacă în termen de trei zile nu este depusă o moțiune de cenzură, votată cu majoritatea de voturi, programul, declarația de politică generală sau proiectul de lege se consideră adoptate.

„Este un proiect foarte important pentru a acorda suport imediat agenților economici și persoanelor care necesită ajutor din partea statului. Este impus de starea de urgență, de aceea trebuie să aprobăm acest ajutor rapid, nu mai târziu, când lucrurile vor fi mai complicate”, a comentat premierul Ion Chicu.

Iată care sunt principalele prevederi ale legii privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență:

- Majorarea ajutorului de șomaj, suma minimă fiind propusă de 2775 lei;

- Acordarea ajutorului de șomaj în sumă de 2775 lei pentru persoanele care se înregistrează în calitate de șomeri, dar care nu corespund criteriilor de acordare a ajutorului de șomaj (extinderea categoriilor de persoane beneficiare);

- Susținerea familiilor defavorizate prin:

(1) majorarea venitului lunar minim garantat de la 1107 lei până la 1300 lei, pe perioada stării de urgență; (2) majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil de la 50% (553 lei) la 75% (975 lei);

- Subvenționarea cheltuielilor legate de achitarea salariului/indemnizației în cazul șomajului tehnic sau staționării, 100%/60% impozite și contribuții aferente salariilor/îndemnizațiilor achitate, în dependență de motivul sistării activității;

- Scutirea de plata pentru patentă a titularilor de patentă care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;

- Restituirea contribuțiilor sociale în sumă fixă pentru titularii de patentă, persoanelor care practică activitate independentă, întreprinzători individuali care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;

- Reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA;

- Amânarea până la 25 iulie a termenului de achitare taxelor locale pentru agenții economici care și-au sistat activitatea conform Deciziilor Comisiei Situații Excepționale;

- Consolidarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației, etc.