În 14 hotărâri care vizează încălcări de către structurile neconstituționale din stânga Nistrului Curtea nu a constatat nicio încălcare a Convenției de către RM. În aceste cauze, Curtea a recunoscut încălcarea Convenției de către Federația Rusă care continuă să exercite un control efectiv asupra teritoriului din stânga Nistrului. Cu toate acestea, în 2 cauze împotriva RM și a Rusiei, Republica Moldova totuși a fost găsită responsabilă de încălcarea prevederilor Articolului 5 §§ 1 și 3, precum și a Articolului 13 din Convenție.

Potrivit raportului, în cele mai multe cauze de condamnare a statului nostru de către CEDO motivul a fost încălcarea dreptului la un proces echitabil.

Analiza hotărârilor Curții Europene pronunțate în cauzele împotriva Republicii Moldova în anul 2019 relevă încălcarea următoarelor articole din Convenție:

Articolul 3 – condiții inumane, tratament inuman și degradant în timpul detenției și investigație ineficientă a plângerilor în acest sens (3 hotărâri);

Articolul 5 – dreptul la libertate și la siguranță (7 hotărâri);

Articolul 6 – dreptul la un proces echitabil (22 hotărâri) și neexecutarea hotărârilor judecătorești (5 hotărâri);

Articolul 8 – dreptul la respectarea vieții private și de familie (4 hotărâri);

Articolul 10 – libertatea de exprimare (1 hotărâre);

Articolul 13 – dreptul la un remediu efectiv (2 hotărâri);

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 – protecția proprietății (13 hotărâri)

În anul 2019 nu au fost constatate întârzieri la plata sumelor cu titlu de satisfacție echitabilă, a mai raportat Agentul guvernamental.

În aceeași ordine de idei, Ministerul Finanțelor a fost notificat de către Agentul guvernamental în legătură cu necesitatea executării a 39 hotărâri și 9 decizii (aici sunt indicate doar numărul

hotărârilor și al deciziilor devenite definitive în anul 2019, care implică plata anumitor sume

reclamanților). Suma totală este de 536.196,37 de euro și 7.116.304,14 lei.