image
Sursa foto: Jurnal.md

Moldtelecom – optează pentru un viitor mai sigur!

Intrăm cu dreptul în anul 2021. Pentru că am avut un an plin de limitări, și am fost nevoiți să sporim măsurile de siguranță, din 1 ianuarie 2021 factura pentru servicii este înlocuită cu factura electronică, pentru abonații de Internet Fix și Telefonie Mobilă, iar din 3 martie 2021 – pentru abonații de Telefonie Fixă.

Serviciul oferă tuturor abonaților noștri posibilitatea de a achita în siguranță serviciile prestate de companie.

Factura prin email de la Moldtelecom îți oferă posibilitatea de a economisi timp pentru că achitările se realizează direct cu cardul de plată, nefiind necesară retragerea preventivă a numerarului. Este comod și rapid și cel mai important, scade nivelul de risc în perioada pandemică. Un alt avantaj al serviciului Factura prin Email este reducerea timpului și securizarea procesului de primire a facturii, ceea ce oferă acces rapid la informațiile din factură direct din căsuța poștală, oriunde ai fi. Iar prin faptul că toate facturile noastre vor fi stocate în variantă electronică, vom contribui împreună cu abonații noștri la rezolvarea unei probleme majore - protejarea naturii și a mediului înconjurător!

Veștile frumoase nu se termină aici. Activarea serviciului Factura prin Email poate fi făcută la distanță prin următoarele metode:

· Direct din aplicația mobilă MyMoldtelecom;

· Expediind un SMS gratuit la numărul 100, cu codul 43 spațiu 1;

· Completând o cerere online, printr-un formular special pe moldtelecom.md/Factura-prin-email.

După activarea serviciului ai mai multe modalități de achitare:

· Aplicația MyMoldtelecom;

· Online Banking;

· Terminale de plăți electronice;

· Bancomate;

· Online (rubrica „Reîncărcare cont”);

· Puncte de Vânzare Moldtelecom;

· Cartele de reîncărcare (pentru Unite).

Viitorul este în mâinile fiecăruia.

Vă mulțumim pentru că sunteți cu noi, și vă dorim un An Nou mai bun unde noi toți vom fi în siguranță.

Moldtelecom, operatorul numărul 1 în soluții integrate.

***********

Активируй счет-фактуру на email! Оплачивай онлайн, экономь время и оставайся в безопасности.

Moldtelecom - выбирает более безопасное будущее!

Мы хотим шагнуть в 2021 год с правой ноги. Поскольку у нас был год, полный ограничений, и нам пришлось усилить меры безопасности, с 1 января 2021 года, счет за услуги, заменяется на электронную фактуру для абонентов фиксированного интернета и мобильной связи. С 3 марта 2021 г. - абоненты фиксированной связи также перейдут на Фактуру через Email.

Услуга предлагает всем нашим абонентам возможность безопасно оплачивать услуги, предоставляемые компанией.

Счет-фактура на email от Moldtelecom, поможет вам сэкономить время, поскольку платежи производятся непосредственно с помощью платежной карты и не требуют предварительного снятия наличных. Это удобно и быстро, а главное снижает уровень риска во время пандемии. Еще одним преимуществом услуги является: выставление счетов по электронной почте, то что сократит время и повысит безопасность процесса получения счетов на оплату, что дает быстрый доступ к информации о счетах прямо из личного почтового ящика, где бы ты ни находился.

А благодаря тому, что все наши счета будут храниться в электронном виде, мы, все вместе внесем свой вклад в решение главной мировой проблемы - защиты природы и окружающей среды!

Jurnal.mdJurnal.md

Хорошие новости на этом не заканчиваются.

Активировать услугу Счет-фактура на email можно удаленно следующими способами:

· Напрямую из мобильного приложения MyMoldtelecom;

· Отправив бесплатного SMS с кодом 43 пробел 1 на номер 100;

· Заполнив онлайн-заявку специальной формой на странице moldtelecom.md/ru/Factura-prin-email.

После активации услуги у вас есть несколько способов оплаты:

· Приложение MyMoldtelecom;

· Онлайн банкинг;

· Электронные платежные терминалы;

· Банкоматы;

· Онлайн в разделе «Пополнение счета»);

· Пункты продаж Moldtelecom;

· Карты пополнения (для Unite).

Будущее в руках каждого.

Спасибо, что остаетесь с нами, и желаем вам лучшего Нового года, в котором мы все будем в безопасности.

Moldtelecom – оператор номер 1 интегрированных решений.

comentarii: