Potrivit prevederilor legale, până la înregistrarea persoanei juridice, autoritatea competentă verifică denumirea sub aspectul disponibilității, distinctivității și al corectitudinii lingvistice.

Guvernul urmează, în termen de trei luni, să ajusteze cadrul normativ, remunerarea personalului care va presta servicii de verificare lingvistică fiind acoperită din sursele proprii ale Agenției Servicii Publice.

Anterior, atribuția de verificare lingvistică revenea Centrului Național de Terminologie.