Experții propun ca magistrații constituționali să spună, dacă în lipsa prevederilor și criteriilor exacte stabilite de normele legale, pot fi invalidate alegerile de către instituțiile statului.

Totodată, Curtea s-ar putea pronunța pe marginea faptului dacă alegerile pot fi invalidate de instanțele de judecată din oficiu, în lipsa unei cereri de anulare a alegerilor motivată şi însoțită de probele pertinente pe care se întemeiază, depusă de alegători, organele electorale sau concurenții electorali participanți la scrutinul electoral;

Proiectul sesizării mai propune ca Înalta Curte să verifice constituționalitatea acțiunilor instanțelor de judecată și a organului electoral central, atât la etapa infirmării legalității alegerilor și invalidarea mandatului de către instanțele de judecată, cât și la etapa finalizării (fără dispunerea efectuării votării repetate) de către autoritatea electorală centrală a procedurilor electorale privind alegerile primarului general al mun. Chișinău din anul curent.

La fel, în condițiile în care Parlamentul pleacă curând în vacanță iar în mai puțin de jumătate de an urmează a fi organizate alegeri parlamentare după noul sistem electoral mixt, proiectul sesizării propune constatarea inacțiunii autorității executive și legislative în executarea adreselor formulate de Curtea Constituțională urmare a examinării legalității alegerilor prezidențiale din anul 2016.

Amintim că, în 2016, Curtea Constituţională a subliniat necesitatea ca întreaga legislaţie electorală, referitoare la alegerea oricăror persoane în funcții elective, să fie reexaminată, urmând a fi concentrată într-un Cod electoral revizuit, ale cărui dispoziţii să asigure conform principiilor constituţionale, organizarea unor alegeri democratice, corecte şi transparente.

Experții atrag atenția că, după un și jumătate de la indicația Înaltei Curți, actualul Parlament a avut capacitate și voință doar pentru a schimba sistemul electoral proporțional pe unul mixt, fără a vota modificările necesare pentru a asigura elementele principale ale asigurării dreptului la vot și a dreptului de a fi ales, ce rezultă cel puțin din adresele Curții Constituționale.