image

ANI cere demisia primarului orașului Ungheni

Primarul orașului Ungheni Alexandru Ambros ar putea fi demis din funcție, după ce la data de 4 ianuarie curent, Autoritatea Națională de Integritate a remis Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, o adresare în care a cerut declanșarea procedurii de ridicare a mandatului.

Potrivit ANI, în noiembrie 2018, primarul de Ungheni a admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Acesta, aflându-se în exercițiul funcției a semnat trei ordine de plată cu o firmă care aparține soției sale pentru a achiziționa bunuri și servicii.

Primarul a contestat în instanța de judecată actul emis de ANI, având câștig de cauză în instanța de fond și apel. Ulterior, ANI a depus un recurs la Curtea Supremă de Justiție, în baza Deciziei Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiției, actul ANI a rămas definitiv.

ANI precizează că primarul urmează să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv mandatul de primar pentru o perioadă de trei ani și va fi înscrisă în lista publică a persoanelor cu interdicții.

Totodată, ordinele de plată semnate de către primar vor fi declarate nule.

comentarii: