În ședința de Guvern, ministrul educației, culturii și cercetării, Igor Șarov, a declarat că actualmente în sistemul educațional sunt peste 38 de mii de calculatoare, dintre care peste 32 de mii sunt nemijlocit pentru elevi. În acest an de studii, Guvernul a alocat 20 de milioane de lei pentru dotarea cu tehnică de calcul. O parte din aceasta urmează să ajungă la mijlocul lunii octombrie.

Potrivit ministrului, în urma unui contract încheiat cu sprijinul Băncii Mondiale, în valoare 3,5 milioane de dolari și care este pe ultima sută de aprobare, la sfârșitul acestui an urmează să fie achiziționate încă 11 500 de unități de tehnică de calcul.

Până acum, cu sprijinul acordat de autoritățile publice, au fost procurate peste două mii de calculatoare. De asemenea, cu susținerea donatorilor, în școli au ajuns circa 1 300 de calculatoare. „În afara de aceasta, sunt purtate discuții în continuare cu reprezentanții Băncii Mondiale, pentru următorul an de studii, astfel încât să dublăm numărul de calculatoare care au fost procurate anul acesta. Aceasta este o prioritate pentru noi, exact așa cum alfabetizarea digitală a profesorilor, a cadrelor didactice – este o prioritate pentru Guvern și pentru Minister”, a mai spus ministrul.

Există riscul ca tehnica de calcul să nu ajungă la beneficiarii care întradevăr au nevoie

Conform Raportului de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – septembrie 2020 efectuat de AGER în niciunul dintre anunțurile de participare la achiziții nu este specificat numărul exact de beneficiari.

La data de 19.08.2020, prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova nr. 840, s-a dispus realizarea cartografierii/identificării necesităților de dotare cu tehnică și dispozitive TIC a instituțiilor din subordine, ale cadrelor didactice și ale elevilor în vederea asigurării accesului la învățământul la distanță în mediul online (pct. 4.2.1.), de către organul local de specialitate în domeniul învățământului. Asta deși încă la data de 17 aprilie 2020 Guvernul Republici Moldova a aprobat alocarea sumei de 20 000 000 lei pentru procurarea tehnicii de calcul în vederea dotării instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din țară. Planul de achiziții al MECC nu a fost actualizat în rezultatul alocării resurselor financiare menționate mai sus, însă au fost derulate unele proceduri de achiziție de tehnică de calcul, se arată în raport.

Mai mult în rezultatul unei licitații, MECC a încheiat contractul de achiziție a 2500 laptopuri în sumă de 14 928 000 lei, cu „AV-MACROCOM” SRL. La data de 07.08.2020, peste numai 9 zile de la semnarea contractului inițial, MECC a încheiat un acord adițional de majorare a valorii contractului cu 2 239 200 lei, exact 15% din valoarea contractului inițial.

La data de 20.08.2020, MECC a publicat pe pagina oficială un anunț de participare pentru achiziționarea a 10 000 de calculatoare notebook. Suma de 3,5 milioane de dolari SUA a fost alocată de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma Educației în Republica Moldova”, în baza creditului nr. 6181-MD, pentru achiziționarea de echipament IT pentru învățământul la distanță pentru profesorii și elevii din învățământul primar și secundar conform planului de achiziții din 3 ianuarie 2019.

În niciunul dintre anunțurile de participare nu vedem exact ce beneficiari sunt vizați, fie că este vorba de instituții de învățământ, elevi sau profesori și din ce localități sau instituții de învățământ sunt aceștia, menționează autorii raportului.

În același timp, Direcțiile de Învățământ din unele raioane desfășoară achiziții de laptopuri. În condițiile în care nu a fost realizată o cartografiere a necesităților și nici stabilită modalitatea și prioritățile pentru repartizare. Există un risc mare ca dispozitivele achiziționate de MECC și alte autorități contractante să nu ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de ele, iar un număr mare de elevi sau/și profesori să nu fie pregătiți pentru procesul educațional în format nou.