Conform Hotărârii nr.21 din 29-12-2005 a Ministerului Sănătății cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal”, revizuite în conformitate cu Legea nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător, la capitolul „Cerinţe faţă de clădire punctul”, punctul 3.8. se menționează că încăperile pentru clasa I vor fi amplasate la primul etaj, vor fi izolate de celelalte clase şi vor avea următoarele normative de suprafaţă: clasa - 2 m2 pentru un elev, dormitorul - 2 m2/elev, camera de jocuri - 2 m2/elev, recreaţia - 1 m2/elev, closetul, garderoba etc.

Somnul în instituțiile de învățământ nu este obligatoriu

Se pare că regulamentul nu se respectă deoarece în majoritatea instituțiilor de învățământ din republică, clasele I-a nu sunt amplate la primul etaj. Ce ține de dormitoare, acestea lipsesc de mai bine de 15 ani, fapt confirmat și de către Direcția Generală, Educație, Tineret și Sport.

„Informăm că dormitoarele în instituțiile de învățământ primar lipsesc. Au dormitoare destinate pentru somnul de zi al copiilor de vărstă preșcolară doar Școlile Primare - Grădinița, cum ar fi și alte 11 instituții de învățământ. Programul de activitate a claselor și grupelor cu program prelungit nu include somnul elevilor la amiază. Conchidem că, nici intr-un act normativ ce reglementează, organizarea procesului educațional nu se regăsește obligativitatea somnului în instituțiile de invățământ primar”, a declarat pentru jurnal.md șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, Andrei Păvăloi. DGETS nu ne-a răspuns referitor la câte clase I-a sunt amplasate la etajul 1, astfel cum prevede regulamentul.

În regulament, havuz cu apă potabilă și veceuri în interior, în realitate 80 la sută din şcolile de la sate au toalete doar în curte

Conform aceluiași regulament al ministerului Sănătății din 2005 în instituțiile de învățământ la fiecare etaj se plasează havuzuri cu apă potabilă, veceu. Uşa de intrare în closet nu se va afla vizavi cu uşa de la intrarea în clasă, cabinet. După 15 ani datele Agenției Naţionale de Sănătate Publică arată că în 20,7 la sută din şcoli starea sanitaro-tehnică a WC este nesatisfăcătoare, în sectorul rural 75,2 la sută din şcoli au doar WC exterior.

Mai mult în 80 la sută din şcolile de la sate au toalete doar în curte, despre lavoare la care elevii să-şi spele mâinile nici nu poate fi vorba. „Până acum un an, normele sanitare de care ţineau cont managerii instituțiilor de învățământ datau din perioada sovietică şi doar la insistenţa unor asociaţii de părinţi Ministerul Educaţiei a introdus reguli sanitare moderne, ce presupun, între altele, acces la apă şi săpun. Însă de la scris până la făcut e cale lungă”, se arată în răspunsul agenției.

Regulamente noi și milioane de lei pierdute din cauza lipsei de elevi

La sfârșitul lunii februarie 2019 Ministerul Educației și FISM-ul ar fi aprobat un Regulament cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/dotare a instituţiilor de educaţie timpurie şi a Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/construcţie a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal. Regulamentul a fost aprobat printr-o Hotărâre de Guvern, dar fără număr și dată, semnată de către fostul Prim ministru Pavel Filip și fostul ministru al Finanțelor Ion Chicu. Guvernul se anagaja să asigure o contribuție în valoare de 4% din suma alocată pentru costurile operaționale aferente procesului de implementare a proiectelor.

Potrivit statisticilor, în ultimii zece ani, numărul elevilor din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, din Republica Moldova s-a micşorat cu aproape 24%, de la 436 de mii până la 333 de mii de elevi. Din cauza numărului mic de elevi, din cele 123 de instituţii de învăţământ primar şi secundar din Chişinău, 73 utilizează mai puţin de jumătate din spaţiile educaţionale. Din acest motiv, se pierd anual circa 25 de milioane de lei.

În februarie Amnesty Internațional Moldova a depus la Guvern, o petiție semnată de 3500 de persoane, prin care se cere asigurarea condițiilor de igienă în toate instituțiile de învățământ „Este un drept al elevilor și obligația statului”.