Moratoriu ca start pentru demonopolizare

Ministerul Economiei nu menţionează ce companii ar desfăşura astfel de activităţi, dar măsura ar putea lovi în special în companii din regiunea separatistă, care cumpără deşeurile de metale din Moldova, colectate de societatea Metalferos şi apoi le revând Uzinei Metalurgice de la Râbniţa, scrie Mold-Street.

Autorii argumentează documentul prin necesitatea demonopolizării sectoarelor prioritare identificate ale economiei naționale, aşa cum prevede Planul de activitate al Guvernului, precum și prin nevoia de ajustarea cadrului normativ.

Potrivit proiectului în prezent Legea privind deşeurile din 2016 nu condiţionează obţinerea licenţei (pentru activităţile de colectare, păstrare, prelucrare, comercializare şi de export al resturilor şi deşeurilor de metale ferose şi neferoase, de baterii şi acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată) de desfăşurarea unui concurs, ceea ce presupune că de fapt orice agent economic poate solicita şi obţine licenţa cu respectare condiţiilor stabilite de Lege, scrie Mold-street.com.

Totodată se menţionează că cadrul legal a mai păstrat unele reglementări, care pot lăsa loc de interpretare tendenţioasă în scopul restricţionării dreptului agenţilor economici de a obţine dreptul de a desfăşura gentul dat de activitate.

În acelaşi timp s-a constatat că această activitate implică multe riscuri şi consecinţe negative pentru viaţa şi sănătatea persoanelor sau pentru integritatea verii private sau a statului, iar Legea privind deşeurile nu stabileşte careva cerinţe prudenţiale şi de prevenţieminime în acest sens.

Mai adăugăm că Guvernul va fi în drept să prelungească moratoriul maximum încă două lună de zile.