Anul trecut au avut loc 43 de încercări de a întruni în ședință Consiliul Municipal Chișinău, dintre care 30 au fost reușite. Prezența medie la cele 30 de zile de ședință a fost de 81%. În total aleșii municipali au stat în ședință peste 100 de ore, încasând pentru aceasta suma de 1,138 milioane de lei.

În cadrul ședințelor, consilierii au examinat peste 900 de subiecte, majoritatea fiind cu caracter funciar sau de locațiune a încăperilor. Din cele 900 de chestiuni examinate în ședințele CMC, 42 au fost propuse de consilierii municipali. Aleșii locali au aprobat peste 700 de decizii.

Nu toate deciziile însă au trecut de controlul de legalitate efectuat de Cancelaria de Stat. 134 dintre deciziile adoptate au fost calificate drept ilegale, iar pentru 126 dintre ele s-au inițiat acțiuni în judecată.

Experții spun că au identificat în CMC mai multe practici care contravin principiilor de transparență și bună guvernare. Astfel, există informații oficiale publice suficiente și ușor accesibile despre consilierii municipali. Pregătirea materialelor pentru ședințe este deficitară procedura de vot este anevoioasă, iar numărarea voturilor – imprecisă.

Totodată, consilierii au restanțe la capitolul disciplină, mai atenționează experții de la asociația Primăria Mea.